top
spacer

Aktuality

Summer School of Oral History in Prague

Markéta Peřinová 5.2.2016

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou pro Vaše studenty zúčastnit se v září 2016 mezinárodní letní školy Summer School of Oral History, kterou pořádá Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Podrobnější informace naleznete v příloze a na webových stránkách (http://ohsd.fhs.cuni.cz/OHSD-70.html).

Děkuji Vám za spolupráci a přeji příjemný den.

Eliška Rolfová

zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova v Praze

U Kříže 8, 158 00, Praha 5

tel.: +420 251 080 334

e-mail: zahranicni@fhs.cuni.cz

konzultace: fhs.cuni.cz/FHS-111.html

Informace k praxím - XKT1, QKKC, QDK,QKFK,QKST,QPLT, QOKF a QSP

Jana Oppeltová 4.2.2016

Vážení a milí kolegové a kolegyně,

v přiloženém souboru naleznete informace ke všem praxím, ať již probíhají v průběhu výuky, ve zkouškovém období či o prázdninách. Systém je dosti složitý (proto věnujte dostatečnou pozornost přiloženému souboru), ale myslíme si, že jsou v něm obsaženy velmi zajímavé a pestrobarevné možnosti.

Důležité je, abyste nepromeškali úvodní setkání a školení, které se bude konat pro semináře:

XKT1 Katalogizace starých tisků v pátek 19. 2. 2016 v 9.00-10.00 v počítačové učebně v 1. patře
QKKC Katalogizace v programu Clavius v pátek 19. 2. 2016 v 10.00-14.00 v počítačové učebně v 1. patře

QOKF Fyzická ochrana historických knižních fondů v pondělí 15. 2. 2016 v 18.30 v učebně archivnictví v přízemí

QSP  Stavební památka ve středu 17. 2. 2016 v 19.20 v učebně archivnictví v přízemí

Univerzální schůzka všech ostatních zájemců o všechny ostatní praxe se bude konat ve středu 17. 2. 2016 v 18.30 v učebně archivnictví v přízemí.

Na ni zveme všechny zájemce o praxe a těšíme se na setkání

Věra Slavíková & Jana Oppeltová 

 

Pomocné vědy historické

Jana Oppeltová 4.2.2016

Milí kolegové a kolegyně,

v příloze najdete instrukce pro zapisování do seminářů k předmětu Pomocné vědy historické.

Situace je analogická, jako byla v zimním semestru, posluchače 2. ročníku upozorňuji jak na čtyři možnosti, jak absolvovat semináře z PVH, které jsou povinné.  Zvláště pak apeluji na tyto starší kolegy, aby zkoušku nenechávali na zkouškové období a kdykoliv do zápočtového týdne se přišli domluvit na konkrétní termín (cca s týdenním předstihem).

S přáním dobrého začátku nového semestru.

Jana Oppeltová 

Stipendijní podpora pro studenty FF UP

Markéta Peřinová 4.2.2016

Vážení studenti,

věnujte prosím pozornost přiloženému souboru.

Děkuji vám.

M. P.

Nabídka jazykové a interkulturní přípravy (zdarma+kredity)

Petra Hubená 26.1.2016
Nabídka jazykové a interkulturní přípravy je určena studentům (v případě stáží také čerstvým absolventům), kteří se chystají vyjíždějet v ZS 2016/2017 na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+.

Podrobnosti o přípravných kurzech naleznete na posteru níže. 

Těšíme se na Vaši účast.

Mgr. Marie Rakova

ZO UP

ztráty a nálezy

Markéta Peřinová 26.1.2016

Vážení a milí,

hlásím dva nalezené a čestně odevzdané kusy oblečení: jeden pár šedivých rukavic a jedna šedivá šála.

K vyzvednutí na sekretariátě katedry.

M. P.

Test RN

Radim Červenka 25.1.2016

Pozvánka,

 dovolujem si pozvat všechny doposud neúspěšné zájemce o zápočet před zkouškou z dějin RN na 2. opravný termín. Sejdeme se v počítačové učebně 2. 2. v úterý 10:00. Připomínám, že se jedná o poslední možnost v tomto semestru. Další termíny nebudou vypisovány.

S pozdravem,

 

Radim Červenka a Pavel Stůj

Volné místo - kurátor sbírkových a mobiliárních fondů na SZ Vimperk

Markéta Peřinová 25.1.2016

Vážená paní, vážený pane,

jménem správy Státního zámku Vimperk si Vás dovoluji oslovit s nabídkou volné pozice kurátora sbírkových a mobiliárních fondů. Jak je uvedeno v inzerátu, jedná se o místo vhodné pro absolventy muzeologie, dějin umění, historie a příbuzných oborů. 

S pozdravem a přáním pěkného dne

Mgr. Lucie Budirská
SZ Vimperk

XPNP - tabulka pro hodnocení prezentací (archivnictví)

Jana Oppeltová 20.1.2016

Vážené kolegyně a kolegové,

v příloze najdete slíbenou tabulku pro hodnocení dnešních prezentací, prosím, stáhněte si ji, vyplňte a zašlete na mou adresu nejpozději do neděle odpoledne 24. 1. 2016.

Předem děkuji

Věra Slavíková  

Francouzština pro historiky - důležité informace

Zdenka Žáčková 17.1.2016

Milé kolegyně, milí kolegové,

doufám, že jste strávili příjemné vánoční a novoročí svátky a daří se Vám i ve zkouškovém období. I přes Vaše nepochybné studijní vytížení si Vás dovoluji požádat, abyste věnovali pozornost následujícím informacím týkajícím se jak zápočtů francouzštiny pro historiky XF1 a XF3 a kurzům francouzštiny v letním semestru:

1/ zápočtové termíny: zápočty u všech skupin probíhaly ústní formou v předem domluveném čase, resp.v době vypsaných termínů ve stagu (pro XF1), když celkem bylo vypsáno 40 míst, což s ohledem na počet studentů považuji za více než dostatečné. Dovoluji si upozornit, že pro všechny studenty, kteří po zítřku nebudou mít splněn zápočet, bude vypsán poslední řádný termín, v němž bude možno zkoušku vykonat, a to v pondělí 25.1.2016 od 17.00. Prosím, aby se v tomto termínu všichni studenti, kteří zápočet doposud nesplnili a mají o něj zájem, dostavili do učebny 1.06, více řádných termínů v zimním semestru nebude, pokud bude v posledním lednovém týdnu nějaký termín, bude se jednat pouze o termín opravný. V případě závažných komplikací ohledně termínů mne prosím kontaktujte. Zápočty je potřeba splnit do konce ledna, od února pak budu mimo Olomouc a je tedy třeba vše dořešit pokud možno do konce tohoto měsíce.

Slečnu Tošovskou z francouzštiny pro mírně pokročilé pak prosím, aby mne kontaktovala na mailu zdenka.zackova@email.cz 

2/ Výuka FRJ pro historiky v letním semestru 2016: Bohužel s ohledem na neočekávané změny nebudu v letním semestru 2016 v Olomouci a z toho důvodu jsem, ač nerada, nucena zrušit veškerou výuku francouzštiny pro historiky na katedře historie. Je mi to líto hlavně kvůli těm z Vás, kteří jste chtěli ve francouzštině pokračovat - zůstává pro Vás otevřena možnost zapsat si francouzštinu buď v kurzech pořádaných katedrou romanistiky nebo v kurzech nabízených centrem jazykového vzdělávání (dříve KAL).

Děkuji Vám všem za milou spolupráci v zimním semestru (a semestrech předcházejících) a přeji Vám všem hodně úspěchů ve všem, čeho si přejete dosáhnout!

 

Zdeňka Žáčková 

 

KHI/XUH - výsledky testu

Markéta Peřinová 14.1.2016

Vážení studenti,

v příloze naleznete výsledky druhé opravy testu č. 2 z 11. ledna 2016.

M. P.

XD20D opravný termín testu

Jan Surý 11.1.2016

Vážení přátelé,

pokud by některý ze dvou kolegů, kteří na první termín testu vůbec nepřišli, měl přeci jen zájem o jeho napsání, nechť se se mnou individuálně spojí.

Jan Surý

Test RN

Radim Červenka 11.1.2016

Přátelé,

 zveme všechny doposud neúspěšné zájemce o absolvování zápočtového testu před zkouškou z dějin raného novověku, aby se dostavili ve středu 13. 11. v 10:00 do počítačové učebny KHI. Na test není potřeba se přihlašovat do STAGu.

S pozdravem,

 

Radim Červenka a Pavel Stůj.

 

IGA - katederní projekt 2016

Radmila Pavlíčková 7.1.2016

Milé kolegyně a kolegové,

připomínám zájemcům o katederní IGU 2016, kteří doručili svůj projekt do soutěže, že se sejdeme v pátek 8. 1. v 10:00 v SP1. Schůzka je nezbytná pro doladění projektu jako celku, a účast je proto povinná.

Radmila Pavlíčková

nový předmět - KHI/QMC

Markéta Peřinová 7.1.2016

Vážení studenti,

v příloze naleznete informaci o novém předmětu KHI/QMC "Židovské a křesťanské památky 19. a 20. století", který bude v letním semestru 2015/16 vyučovat Mgr. Petr Zelinka.

 

Zobrazené aktuality: 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 69
patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz