top
spacer

Aktuality

Informace pro studenty doktorského studia - workshop, přednášky v LS 2015

Radmila Pavlíčková 21.1.2015

Doktorandský workshop se bude konat v březnu (pátek, termín bude upřesněn) a bude věnován projektům (jak číst projektovou dokumentaci, jak napsat projekt, formulovat obsah, cíle a výstupy, naplnit formální kritéria a zadání výzvy, nejčastější chyby a jak se jich vyvarovat atp.), poskytne zpětnou vazbu k projektovým žádostem IGA, odevzdávaným v lednu, a zejm. informace o průběhu dvouletého katederního projektu IGY (pravidla čerpání harmonogramu, způsob čerpání finančních prostředků, výstupy, jejich odevzdávání, průběžná a závěrečná zpráva z dílčích subprojektů).

Předpokládá se automaticky účast členů katederního projektu IGY, mohou se účastnit i další zájemci o tuto problematiku; lze vykázat ve Stagu – účastníkům bude uznáno absolvování předmětu doktorandský workshop.

Cyklus přednášek pro doktorandy: na Katedru historie míří v LS 2015 v rámci projektu Konfesní kultury několik zahraničních odborníků, aby proslovili svou přednášku. Harmonogram bude upřesněn a každá přednáška včas zveřejněna (nástěnky, web). Přednášky probíhají v angličtině, zpravidla se orientují na starší dějiny. Studentům DSP, kteří se zúčastní alespoň dvou přednášek v průběhu LS, bude uznán na základě prezenční listiny kurz ve Stagu.

Prezentace EUROCLIO a projektu Historiana - A New Way of Critical History Education

Markéta Peřinová 19.1.2015

ISHA Olomouc by Vás chtěla pozvat na prezentaci o organizaci EUROCLIO (Evropská asociace učitelů dějepisu) a jejich nejnovějšího projektu Historiana, kterou pronese Pieter Baeten, člen EUROCLIO a bývalý absolvent programu Erasmus na naší Katedře.

Prezentace proběhne v rámci Opening Ceremony Semináře, který v příštím týdnu náš spolek pořádá na Katedře historie. Prezentace proběhne v úterý 20. ledna v Kapli Božího Těla na Konviktu. V případ zájmu nás kontaktuje na mailu ishaolomouc@gmail.com, kde Vám poskytneme podrobnější informace.

Budeme se případně těšit! 

ISHA Olomouc o.s.

Francouzština pro historiky - rozvrh výuky

Zdenka Žáčková 18.1.2015

Vážení přátelé,

 s ohledem na množící se dotazy ohledně rozvrhových akcí francouzštiny pro historiky, které ve stagu buď nejsou, nebo jsou podivné...

Kurzy v letním semestru budou navazovat na ty v zimním semestru a tyto navazující kurzy budou probíhat ve stejné dny a ve stejné časy jako v zimním semestru, tj.

Francoušztina - začátečníci (KHI/XF2): pondělí 16.45-18.15 

Francouzština - mírně pokročilí (KHI/XF4): pondělí 18.30-20.00 (výuka bude zaměřena na procvičení minulého času a především na slovní zásobu a situace, které by se Vám hodily v případě, že byste se rozhodli vycestovat do Francie)

Francouzština - pokročilí (KHI/XF6): středa 18.30-20.00 (budeme pokračovat v analýze odborných textů, rozvíjet "historickou"slovní zásobu a písemný projev).

Veškeré nesrovnalosti v rozvrhu se pokusím dát do pořádku, pokud však víte, že Vám výše uvedené časy vyhovují, neváhejte se přihlásit, bez ohledu na info ve stagu bude výuka v těchto termínech.

Zdeňka Žáčková 

 

 

Výsledky opravného testu z raného novověku 14.1.2015

Hynek Votoček 15.1.2015

Vážené studentky, vážení studenti,

 

v příloze naleznete seznam těch, kteří uspěli. Poslední termín písemné části zkoušky z raného novověku proběhne 28. ledna od 9:00.

Certifikáty z realizovaných praxí

Hana Matějková 13.1.2015
Studenti, kteří si doposud nevyzvedli certifikáty za praxe realizované v rámci projektu Inovace studia historických věd (QVKOL, QVMO, QSOKA, QNPU, QAO), a to nejen za ZS 2014, tak mohou učinit v projektové kanceláři (kancelář doc. Prchal Pavlíčkové v přízemí za výtahem), a to nejpozději do konce února 2015. Nevyzvednuté certifikáty budou skartovány.

Ukončení praxí ve VKOL, VMO, SOkA, NPÚ a AO

Hana Matějková 11.1.2015

Prosím všechny studenty, kteří se účastnili odborných praxí pro bakaláře ve Vědecké knihovně, Vlastivědném muzeu, Národním památkovém ústavu,  pobočka Olomouc, nebo ve Státním okresním archivu, aby se dostavili

13. ledna 2015 od 11:00 do 11:30

do projektové místnosti v přízemí Hradu (kancelář doc. Pavlíčkové) za účelem formálního ukončení praxí (zápis do Stagu, do indexu, evaluace, převzetí potvrzení).

Náhradní termín st 21. 1. 14:00-15:00, Tř. Svobody, místnost č. 1.38.

!!!Účast všech zapsaných studentů nutná!!!

městské muzeum rýmařov - výběrové řízení

Markéta Peřinová 9.1.2015

Dobrý den,

zasílám Vám výběrové řízení na pozici historik, které vypisuje Městské muzeum Rýmařov. 

S přáním hezkého dne

Bc. Michal Vyhlídal
historik umění
(kurátor výstav)

Městské muzeum Rýmařov
příspěvková organizace
nám. Míru 6, 795 01 Rýmařov
554 211 770
muzeum@rymarov.cz

Nabídka kurzů jazykové a interkulturní přípravy pro studenty/absolventy vyjíždějící na zahraniční studijni pobyty či stáže

Petra Hubená 9.1.2015
Milí zájemci o zahraniční studijní výjezdy,

Využijte nabídky bezplatných kurzů - jazykové a interkulturní přípravy v akademickém roce 2014/2015, určených nejen studentům vyjíždějícím v LS 2014/2015 a ZS 2015/2016 na studijní pobyt či pracovní stáž v rámci programu Erasmus+ a jiného dotačního titulu. Tato příprava cílí na rozvoj a získání jazykových a interkulturních dovedností studentů, posílení jejich sociální a kulturní integrace během zahraniční mobility i budoucího profesního uplatnění v zahraničí.      


 Podrobnosti o přípravných kurzech naleznete v přiložené prezentaci a posteru. Přihláška: registrace v IS STAG prostřednictvím Gabriely Grulichové, gabriela.grulichova@upol.cz nebo Aleny Roškové, alena.roskova@upol.cz (KAL FF UP

Bližší informace o  E-learningových  jazykových kurzech: Marie Raková, marie.rakova@upol.cz (OMV UP) nebo fakultní referentky pro zahraniční záležitosti

 


 

Katedra historie FF UP v Olomouci vyhlašuje výběrové řízení programu Erasmus+ pro akad. rok 2015/2016

Petra Hubená 8.1.2015

Milí kolegové,

podmínky a seznam zahraničních partnerských univerzit naleznete v příloze. Zahraniční výjezd mohou využít i studenti doktorandského studia.

Další informace k programu Erasmus+ zde:  http://www.historie.upol.cz/studium-v-zahranici-erasmus.php                       

http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-prorektoru/usek-pro-zahranici/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/

Případné dotazy ráda zodpovím, prosím ale nejprve o důkladné prostudování všech dokumentů,

Petra Hubená

petra.hubena@upol.cz

Výsledky opravného testu z raného novověku 7.1.2015

Hynek Votoček 7.1.2015

Vážené studentky a vážení studenti,

v příloze najdete seznam těch z Vás, kteří v testu uspěli. Další termín je  14. ledna v 9:00.

Hynek Votoček 

Mimořádná přednáška o Hedvábné stezce

Pavlína Kalábková 5.1.2015

Ve středu 21. ledna2015 od 10,00 hodin bude probíhat v seminární učebně archeologie 4.04  přednáška mgr. Davida Majer na téma Od Alexandra k Tamerlánovi. Válečná tažení na Hedvábné cestě.

Přednáška je realizována v rámci dokončení výuky předmětu Trendy v historiografii prehistorie a protohistorie a zveme na ni i ostatní zájemce o tuto problematiku.

SP a zkoušky z raného novověku

Martin Elbel 5.1.2015
V zájmu urychlení zkoušek z raného novověku jsme se letos domluvili, že učiníme výjimku a  v letošním roce nebudeme požadovat odevzdanou a schválenou seminární práci jako podmínku k přijetí ke zkoušce.
 
Radmila Prchal Pavlíčková
Martin Elbel 
patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz