top
spacer

Aktuality

Informační schůzky pro studenty prezenční Archeologie

Pavlína Kalábková 18.9.2014

V pondělí 22. 9.2014 budou realizovány informační schůzky pro studenty prezenčních oborů Archeologie:

8,45 - 10,15 - 1. ročník

13,15 - 14,45 - 2. ročník

16,45 -18,15 - 3. ročník

Žádoucí je účast všech studentů.

pozvánka

Markéta Peřinová 17.9.2014

Milé budoucí kolegyně a kolegové,

začátek studia na vysoké škole bývá náročný. Nová místa, vyučující, rozvrhové akce a plno dalších věcí. Proto jsme se rozhodli vám v tomto novém začátku pomoci.

Nebudeme vám říkat, jak funguje systém vašeho studia. Alespoň to
necháme na našich vyučujících :)

Naopak vás seznámíme s fungováním katedry jako takové, s Olomoucí a
spoustou dalších věcí nezbytných k tomu, abyste se stali rychle dalšími spokojenými UPOLáky :)

Více informací najdete v přiloženém letáčku. Na Facebooku byla také vytvořena skupina pro aktuality 
https://www.facebook.com/events/725444157512918/?fref=ts

Nicméně je nutné se přihlásit na mailu uvedeném na letáčku!

Budeme se těšit!

Za CISH, o.s. a ISHA Olomouc o.s.,

Tereza Lyčková

Prezident ISHA Olomouc o.s.

Informační schůzka pro studenty prvního ročníku

Hana Matějková 16.9.2014

Milí studenti prvního ročníku,

v úterý 23. září od 11.30 se v rámci přednášky z Dějin starověku uskuteční krátká informační schůzka, v rámci které vám budou sděleny nejdůležitější praktické informace pro úspěšný start do vašeho studia na Katedře historie. Dostavte se proto prosím v hojném počtu. 

výběrové řízení - Erasmus

Markéta Peřinová 16.9.2014

Katedra historie FF UP vyhlašuje dodatečné 

 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

studijních programů

LPP ERASMUS+

LS 2014/2015


Podmínky výběrového řízení a seznam volných míst na univerzitách jsou uvedeny v příloze.

Úvodní setkání k předmětů ESF

Jana Oppeltová 15.9.2014

Milí kolegové a kolegyně,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na úvodní setkání předmětů, které garantujeme či se na nich spolupodílíme. Jsou to krátká setkání, při nichž Vám poskytneme základní informace a studijní literaturu a Vy si ujasníte, zda chcete za těchto podmínek předmět navštěvovat.

Proto je velmi důležité, abyste se těchto schůzek zúčastnili a sebou si přinesli flashdisk. Pokud se schůzky nezúčastníte, případně se s námi nezkontaktujete jiným způsobem, nabídneme Vaše místo v kursu jiným zájemcům.

Zmíněné schůzky se budou konat:

Odborná praxe v Arcibiskupské knihovně (QAO) v úterý 23. 9. 2014 v 19.00-19.30 hodin v počítačové učebně v 1. patře.

Soupis a dokumentace parament a liturgických textilií (QPLT) ve středu 24. 9. 2014  v 18.20 – 18.40 hodin v posluchárně archivnictví v přízemí

Ošetření, pořádání a katalogizace notového materiálu (QKNM) ve středu 24. 9. 2014  v 18.40 – 19.00 hodin v posluchárně archivnictví v přízemí

Grafické techniky a katalogizace výtvarných děl (QGT) ve středu 24. 9. 2014 v 19.00 – 19.20 hodin v posluchárně archivnictví v přízemí

Těší se na Vás

Věra Slavíková, Jana Oppeltová a Filip Krinke


Důležité informace - předmět Katalogizace v programu Clavius (QKKC)

Jana Oppeltová 15.9.2014

Vážení studenti,

mým chybným zadáním do programu STAG se stalo, že předmět Katalogizace v programu Clavius (QKKC) byl otevřen pro větší počet posluchačů než je počítačů v počítačové učebně. Proto si Vás, vážné zájemce, dovoluji pozvat na informační schůzku, která proběhne v úterý 23. září 2014 v počítačové učebně od 18:30 do 19:00 hodin. Prosím Vás, abyste potvrdili svůj zájem o tento předmět a svou účast na mailu: oppeltova.jana@centrum.cz.  Zároveň Vás prosím, abyste si sebou vzali flash-disky, na které Vám budou nahrány potřebné materiály.

Ač budete mít možnost si zvolit čas katalogizace dle svého rozvrhu, je bezpodmínečně nutné absolvovat úvodní školení v katalogizaci. Toto školení proběhne blokově v pátek 26. září (odpoledne)  a v sobotu 27. září 2014 (dopoledne i odpoledne). Bez absolvování celého úvodního školení není možné předmět navštěvovat.

Těší se na Vás

lektor Mgr. Filip Krinke

(zapsala Jana Oppeltová, garantka předmětu)

 

Rozpis odborných praxí ve VMO, SOkA, NPÚ, VKOL a AO pro bakaláře

Hana Matějková 12.9.2014

První setkání, na němž si student domluví průběh praxe, se uskuteční:

Arcibiskupská knihovna: upřesní dr. Oppeltová

Vědecká knihovna: ve čtvrtek 25. září v 15:00, vrátnice nové budovy VKOL (u červeného kostela)

Vlastivědné muzeum: ve čtvrtek 25. září v 15:00 nová vrátnice VMO (vchod z Nám. Republiky 5)

Národní památkový ústav, pobočka Olomouc: ve středu 24. září 2014 v 9:00; sekretariát ředitele NPÚ ve II. patře, Horní nám. 25

Státní okresní archiv: v pátek 3. října 2014 v 10:00, vrátnice SOkA (U Husova sboru)

 

 

!!!Účast všech zapsaných studentů nutná, neúčast se neomlouvá!!!

 

V případě dotazů piště na pavla.slavickova@upol.cz.

Kurzy interkulturní komunikace v cizích jazycích

Markéta Peřinová 11.9.2014

Bezplatné kurzy němčiny a španělštiny se konají v 3-denních blocích, termíny kurzů nabízených v zimním semestru 2014/2015 najdete v přiloženém letáku. Požadovaná vstupní úroveň jazyka je min. B1, v případě španělštiny  A2. Za absolvování získáte 4 kredity.

Do kurzů je třeba zapsat se v IS STAG (němčina KAL/ICDE a španělština KAL/ICES).

upozornění týkající se onemocnění ebolou

Markéta Peřinová 10.9.2014
viz. přílohy

Informace pro zapsané a nezapsané na předmětech Paleografie I.1 a Diplomatika I.1

Jana Oppeltová 9.9.2014

Vážení kolegové a kolegyně,

obracíte se na mne s žádostí o navýšení možného počtu účastníků u předmětů Paleografie I.1. a Diplomatika I.1. Pokud jste posluchači oboru Archivnictví, obraťte se, prosím, na paní sekretářku, která má moje svolení počty navýšit a zároveň se s Vámi domluví, abyste se bez prodlevy zapsali.

 

Posluchače oboru Historie z prvního i vyšších ročníků bych si dovolila upozornit, že (ač jim to náš systém STAG dovolí) NENÍ tento předmět pro ně vhodný – a to proto, že se kryje víceméně s tím, co znají (případně budou znát) z předmětu Pomocné vědy historické. Pokud jejich zájem bude trvat i nadále, budu ráda, když si zapíší předmět  Paleografie I.2. a Diplomatika I.2, kde se jim dostane nových podrobnějších informací z obou pomocných věd historických.

 

S díky za pochopení

Jana Oppeltová 

Informace pro posluchače předmětu Pomocné vědy historické z 1. a 2. ročníku

Jana Oppeltová 9.9.2014

Milé kolegyně a kolegové,

slíbila jsem Vám podrobné instrukce, jak se zapisovat do seminářů z PVH. Zkuste své přihlášení na konkrétní seminář zrevidovat podle nich (tj. přihlašte se na seminář, na nějž budete chodit a ne na ten, kde je místo) a moc Vás prosím, mějte na paměti, že vhodný počet studentů v jednom semináři je 24 osob (nemáme v učebně více židlí a stolů).

Nejprve podrobné instrukce pro všechny z 2. ročníku, kteří nemáte splněný předmět XPV1 (analogicky to bude platit pro předmět XPV2). Musíte si zapsat tento předmět do STAGu znovu, přednášku (St 13.15 - 14.45) navštěvujte dle svého uvážení (přednášky jsou obecně nepovinné). V případě seminářů máte následující tři možnosti:

1. možnost pro ty, kteří potřebují celý seminář zopakovat včetně výkladu (transkripční pravidla, zkratky, blason štítů). Navštěvujte, prosím, jeden z pěti seminářů určených pro posluchače 1. ročníku (Út 16.45 - 18.15; St 9.45 - 11.15; St 15.00 - 16.30; St 16.45 - 18.15; Čt 13.15 - 14.45). Další povinnosti (domácí příprava, účast) pro Vás bude stejná jako pro studenty 1. ročníku

2. možnost pro ty, kteří si potřebují látku jen zopakovat a spíše více procvičovat to, co už znají, na nových příkladech. Pro Vás je určen speciální seminář pro repetenty ve středu 8.00 - 9.30. Budeme tam cca půl hodiny věnovat četbě latinského, půl hodiny českého textu a zbylou půlhodinu blasonu erbů. Bude-li třeba něco připomenout či prohloubit, samozřejmě tak ráda učiním, ale systematický výklad zde nebude. Povinností bude účast (omluvitelné budou 2 absence) a domácí příprava na seminář.

3. možnost pro ty, kterým schází jen jedna jediná část zápočtu (pro ostatní z 2. ročníku jen na základě individuální domluvy). Podle toho, co Vám schází, dostanete cca 25 erbů na blasonování či cca 5-7 stran na přepis textů, který byste měli odevzdat do Vánoc. Pro Vás je určen seminář v pátek 8.00 - 9.30, který se nebude realizovat (místo něj budete odevzdávat práci). Sejdeme se pouze jednou a to v pátek 26. září v 8.30, abychom se domluvili. Budu ráda, když si sebo vezmete flash disk, abychom Vám mohli nahrát potřebný úkol. K dispozici budou také opravené zápočty z 1. ročníku na kontrolu.

Pokud ještě nemáte splněnou zkoušku z PVH, znovu zveřejňuji možnost, že kdykoliv do zápočtového týdne Vás individuálně vyzkouším. Přijďte se jen domluvit na konkrétní termín a to týden dopředu.

Nastupující studenti 1. ročníku jedno- i dvouoborové historie (bez rozlišení) si zapíší a budou navštěvovat jeden z pěti seminářů určených pro ně: Út 16.45 - 18.15; St 9.45 - 11.15; St 15.00 - 16.30; St 16.45 - 18.15; Čt 13.15 - 14.45. Všechny tyto semináře i přednáška budou už první týden školy, budete.li mít v této době imatrikulaci, dostavte se na jiný z výše uvedených seminářů, ať neztratíte hned na začátku souvislosti. Ostatní semináře (St 8.00 - 9.30, Pá 8.00 - 9.30) pro  Vás nejsou vhodné.

Děkuji Vám a těším se na Vás.

Jana Oppeltová

Vycházka po stopách Martina Leciána

Jakub Huška 9.9.2014
Vycházka po stopách jednoho z nejznámějších zločinců 1. republiky se uskuteční 18. října od 13hod. Víc info viz přiložená pozvánka. 

Přednáška prof. Jana Rychlíka

Michael Viktořík 8.9.2014
Dne 26. září 2014 se uskuteční přednáška prof. Jana Rychlíka (více viz příloha). Jste srdečně zváni!

Mobilita/Freemover 2014, CEEPUS a stipendia MŠMT - informační schůzka

Markéta Peřinová 4.9.2014
viz. přílohy

Informační průvodce kombinovaným studiem Archeologie

Pavlína Kalábková 28.8.2014
V příloze je k dispozici Informační průvodce kombinovaným studiem Archeologie.

Volná místa na prázdninové praxi v Litoměřicích

Jana Oppeltová 21.8.2014

Vážení a milí kolegové a kolegyně,

ráda bych Vám nabídla několik volných  míst na praxi v  Litoměřicích.  Praxe začíná již tuto sobotu 23. 8. večer a končí v neděli 31. 8. ráno.  Bude se jednat o stěhování, odprašňování a katalogizaci starých tisků.  Práce bude proložena několika výlety za velmi zajímavými památkami (Říp, Roudnice, Ostré, Milešov) a získat můžete 5 kreditů. Cestu i ubytování budete mít hrazenu z peněz ESF.  Pokud byste o práci uvažovali, potřebovali se na cokoli zeptat nebo se chtěli přihlásit,  učiňte tak na telefonu 739 425 826.

Těší se na Vás

Jana Oppeltová 

Hledáme tři zájemce o jednoleté zahraniční mobility v Německu

Markéta Peřinová 21.8.2014

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v rámci německého programu Bundesfreiwilligendienst hledáme pro našeho německého partnera celkem tři zájemce o jednoleté zahraniční mobility dobrovolné služby v Německu od podzimu 2014. Pobyty jsou hrazeny z veřejných prostředků a jsou tak pro účastníky zdarma. Nabídka je vhodná zejména pro mladé lidi od 18 let s bydlištěm na území Česka. Nabídky jsou bez horní věkové hranice a mohou se účastnit i osoby středního věku nebo senioři.

V příloze připojuji jednotlivá vypsání v PDF a níže odkazy na stejné dokumenty umístěné online. 

http://www.scribd.com/doc/237196652/BFD-Heilpaed-Bonnewitz

http://www.scribd.com/doc/237196653/BFD-Invitas-Schneeberg

http://www.scribd.com/doc/237196656/BFD-Kulturinsel-Einsiedel

S pozdravem a díky

Mgr. Alexander Klozar

==================================================

Koordinacni centrum cesko-nemeckych vymen mladeze

Tandem Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem

ZAPADOCESKA UNIVERZITA V PLZNI

Riegrova 17, CZ-306 14  Plzen

tel.: (+420) 377 634 751, fax: (+420) 377 634 752

e-mail: klozar@tandem.adam.cz

www.tandem.adam.cz

www.ahoj.info 

Utvarime spolecnou budoucnost. 

Zobrazené aktuality: 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 115
patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz