top
spacer

Aktuality

Přednášky p. prof. Jiřího Hanuše

Hynek Votoček 23.10.2014

Vážení studenti,

ve čtvrtek 30. října proběhnou dvě přednášky na téma:

Pokus o výklad 19. století jako historii paradoxů

které prosloví p. prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. z MU v Brně.

Přednášky jsou organizovány v rámci Trendů současného dějepisectví a Nauky o pramenech III. (11:30 - 13:00 a 13:15 - 14:45 v SP4).

Všichni studenti, tedy i ti, kteří nemají tyto kurzy zapsány, jsou srdečně zváni.

Výuka oddělení archivnictví

Jana Oppeltová 21.10.2014

Vážení kolegové a kolegyně,

dovolte nám, abychom Vás seznámily s nepravidelnostmi naší výuky v tomto i následujících dvou týdnech:

Mgr. Ema Tomášková bude v druhé polovině týdne (od středy 22. 10 až do pátku 24. 10. 2014) na konferenci. Její semináře z PVH, epigrafiky a genealogie odpadají.

Mgr. Jana Oppeltová a Mgr. Věra Slavíková zde nebudou od 27. 10. do 7. 11. 2014 z důvodů studijního pobytu v zahraničí. Realizovat se budou semináře z PVH a Paleografie I.1. pod vedením mgr. Emy Tomáškové, zbytek bude nahrazen ve zkouškovém období.

Jana Oppeltová & Věra Slavíková & Ema Tomášková  

Dny židovské kultury Olomouc (18. 10. - 23. 10.)

Markéta Peřinová 20.10.2014

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, které se podílí na festivalu Dny židovské kultury Olomouc (18. 10. - 23. 10.) již pátým rokem, připravilo i letos velmi lákavý program. V rámci filmové sekce vybralo snímky, které podávají pohled na izraelskou společnost a židovské komunity v rámci různých států (USA, Etiopie, Irák) netradiční formou, skrze rockovou a punkovou hudbu. V rámci dvou promítacích večerů (20. - 21. 10. vždy od 19.00 hod) budou v divadelním sále Muzea umění Olomouc promítnuty celkem 4 snímky izraelské a americké provenience. Na samotné promítání pak naváže speciální workshop, konaný 22. 10. v době 8.30 - 11.00 v Besedním sále Muzea umění Olomouc pod vedením režiséra Tomera Heymanna, který bude, spolu s Tali Sharim, hostem celé filmové sekce.

Sylaby jednotlivých snímků a pozvánku naleznete v příloze nebo na webu či facebooku CJS
http://www.jud.upol.cz/

Studenti mohou za účast na všech filmech a na workshopu získat 4 kredity (kód předmětu ve STAGu JUD/1IK3 - je nutné podat si co nejdříve žádost o dozapsání předmětu do stagu na ZS nebo si předmět zapsat až v letním předzápisu)

Srdečně Vás zveme na oba promítací večery i workshop, které jsou otevřeny všem zájemcům z řad studentů UP i široké veřejnosti.


Za Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových

Ivana Cahová 

KHI/XUHK

Markéta Peřinová 20.10.2014
Prosím studenty zapsané na "Účast na historické konferenci" (KHI/XUHK), aby zaslali své kontaktní údaje na mail: konferenceupol2014@seznam.cz.
Jedná se o tyto studenty: Bednářová Hana, Cieslar Petr, Gregor Jiří, Kvasničková Tereza, Orlický Julián, Zapletal Aleš, Zapletalová Iveta, Bláha Lukáš.

Děkuji
Eva Katolická (tým odborného zajištění SVK)

Přednášky hosta katedry, profesora Daniela Schactera

Radmila Švaříčková Slabáková 17.10.2014

Ve středu 29. října bude u nás přednášet světově uznávaný odborník na problematiku paměti, profesor DANIEL SCHACTER z Harvardovy univerzity.

The Seven Sins of Memory: An Update - 9.45-11.15, CMTF, učebna č. 11 

The Role of Memory in Imagining the Future - 16.45-18.15, CMTF, učebna č. 8 

V přiložených souborech více.

Všichni jsou srdečně zváni! 

 Radka Švaříčková Slabáková

Dodatečné výběrové řízení pro program CEEPUS na letní semestr 2014/2015

Radmila Švaříčková Slabáková 17.10.2014
V letním semestru 2014/2015 možno ještě získat stipendia do Krakova, Sofie a Shkodry. V přiloženém souboru více.
 
Zájemci o stipendium CEEPUS do Vídně (pouze příští ak. rok, tento ak. rok jsou již stipendia vyčerpaná) nechť sledují aktuality katedry v únoru-březnu.
 
Radka Švaříčková Slabáková

ISHA FIlmový a Diskuzní klub - Král tančí (2000)

Markéta Peřinová 15.10.2014

S novým semestrem je tu také další Filmový a Diskuzní klub ISHA Olomouc!

Zajímá Vás doba Ludvíka XIV.? Jak se prezentoval jako Král Slunce? Jaké prostředky k tomu využíval? A co se stalo poté, kdy byl nucen ukončit svou "baletní kariéru"?

A byl jediným panovníkem, který se situoval do této role? Byl někdo před ním? Jakými způsoby se panovníci prezentovali na veřejnosti?

Na první otázky Vám bude moci odpovědět film Král tančí, který je věnován právě počátkům vlády francouzského krále Ludvíka XIV., a vztahy k jeho dvornímu skladateli Jeanu-Baptistu Lullymu a autorovi divadelních her Moliérovi. To vše ve Filmovém klubu.

Na následující Diskuzní klub se přesuneme do některého z blízkých zařízení, kde budeme pokračovat debatou jak nad filmem a Vašimi dojmy z něj, tak také nad nejen výše uvedenými otázkami.

Kdy a kde: 22. října 2014 v místnosti SP1 (1.06) od 18.30!

Více informací na události na Facebooku - https://www.facebook.com/events/507691849334289/?fref=ts

Popř. na webových stránkách ISHA Olomouc - http://ishaolomouc.cz/index.php

Budeme se těšit!

ISHA Olomouc o.s.

děkanské volno - 27. 10. 2014

Markéta Peřinová 15.10.2014

Vážení,

děkan FF UP vyhlásil na pondělí 27. října 2014 děkanské volno, výuka tedy v tento den odpadá.

M. P.

DEN MOBILIT 2014 na UP ve středu 15.10.2014!

Petra Hubená 14.10.2014
Zveme všechny zájemce o možnosti studia v zahraničí na informační schůzku!

15. října 2014 v Aule FF UP (Křížkovského 10)

Program:
Dopolední blok:
10:00 – Stipendia Akademické informační agentury
10:15 – Možnosti studia v zahraničí (EURICA, CEEPUS, Norské fondy, etc.)
11:00 – Fulbrightova stipendia

Odpolední blok:
13:00 – Merrillův program
13:30 – ERASMUS+ studijní pobyty pro studenty, slovo dostane také absolvent pobytu 
14:30 – ERASMUS+ pracovní stáže pro studenty, živý vstup účastníka stáže
15:00 – ESN UP Olomouc + závěrečná diskuze s absolventy studijních pobytů a pracovních stáží Erasmus, prostor pro praktické dotazy


Francouzština pro historiky pondělí 13.10.2014 obě skupiny ODPADÁ

Zdenka Žáčková 13.10.2014

Vážení přátelé francouzštiny, 

 velmi se Vám všem omlouvám za zrušení dnešní výuky  francouzštiny z důvodu neplánovaného prodloužení pracovní cesty, především skupině XF1 za pozdní oznámení (stále jsem doufala, že to sice se zpožděním, ale přece jen stihnu). 

Pokračovat budeme příští týden, kdy si kromě francouzského jazyka probereme i nějaké gastronomické frankofonní reálie jako malé odškodnění za dnešní zrušenou výuku:-).

Děkuji za pochopení a ještě jednou prosím přijměte mou omluvu!

Zdeňka Žáčková 

Pozvánka na přednášku dr. Petra Mati

Michael Viktořík 13.10.2014
Srdečně vás zveme na přednášku dr. Petra Mati, která se uskuteční dne 24.října 2014. Podrobnější informace viz příloha

Výsledky z Pomocných věd historických za 2013/14

Jana Oppeltová 8.10.2014

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v příloze najdete výsledky z PVH z minulého roku. Konečně se mi podařilo prokousat se Vašimi složkami a udělat přehled toho, co mi kdo dluží. V případě reklamací (máte pocit, že by něco mělo být jinak) mne neváhejte kontaktovat mailem.

Jana Oppeltová 

vzkaz pro Pavla Haška

Markéta Peřinová 7.10.2014

Dobrý den,

Pavel Hašek má na sekretariátě katedry zelené plastové desky.

M. P.

Nabídka kurzu pro magisterské studenty: Jak na doktorské studium (FIF/JDS1)

Markéta Peřinová 6.10.2014

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás upozornit na speciální předmět, který studentům navazujícího magisterského studia přibližuje principy a náplň doktorského studia. V zimním semestru se realizuje pod názvem „Jak na doktorské studium 1“ (FIF/JDS1) a v letním semestru pod jménem „Jak na doktorské studium 2 (FIF/JDS2)“.

V úvodu semináře prezentuje proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium doc. Jiří Špička strukturu a náplň doktorského studia na FF UP a popisuje nároky a průběh přijímacího řízení. Zbývající část kurzu je dána k dispozici doktorandům z různých oborů, aby zájemce o postgraduální studium poutavou formou seznámili s tím, jak oni sami v rámci PGS pracují. Prezentující představí svá témata a metody, které používají k jejich řešení a podělí se o další zkušenosti s prací a „životem“ doktorandů na jednotlivých katedrách. Po každém příspěvku je zařazena diskuse, ve které se účastníci kurzu mohou ptát na vše, co je zajímá. Lze se dozvědět užitečné informace týkající se výuky doktorandů, jejich zapojení do nejrůznějších projektů a grantů, publikování, účasti na konferencích nebo využívání možností zahraniční mobility.

V rozvrhu na ZS 2014 je předmět FIF/JDS1 vypsaný na pátek 24. října 2014. Koná se od 9:00 zhruba do 16:30 v učebně č. 5 na Katedře romanistiky FF UP (Křížkovského 10, 1. p.). Harmonogram najdete v příloze.

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu (hodnoceného 2 kredity) je aktivní účast na jednodenní blokové výuce. Všem studentům, kteří by předmět rádi absolvovali a nejsou na něj zatím zapsaní ve STAGu, rádi umožníme dodatečný zápis. Zájemce prosíme, aby kontaktovali Veroniku Kubovou  (veronika.kubova@upol.cz) a na předmět se dodatečně přihlásili.

S pozdravem za pořadatele

Veronika Kubová

Děkanát FF UP -doktorské studium/projekt UPdoc

E- mail: veronika.kubova@upol.cz

Telefon: 730 186 980 

Češi a Francouzi v dějinách

Zdenka Žáčková 5.10.2014

Milé kolegyně, milí kolegové,

na stránkách předmětu pod mým jménem naleznete informace k příštímu senimáři. Prosím, abyste jim věnovali pozornost.

Děkuji a přeji krásný zbytek víkendu a příjemný start do nového týdne!

Zdeňka Žáčková 

Podnikání a podnikatelé v českých zemích

Pavla Dubská 4.10.2014

Milé kolegyně, milí kolegové,

prosím věnujte pozornost přípravě na příští seminář (9. 10.) - viz. sylabus předmětu.

Děkuji, 

Pavla Dubská

 

 

Přednáška a workshop prof. Jeremy Goldberga

Hana Matějková 1.10.2014

Zveme vás na přednášku John Rykener, the "transvestite male prostitute" in late forteenth-century London, and Richard II, kterou prosloví prof. Jeremy Goldberg z University of York ve středu 8. října v 15:00 v SP1.

Prof. Goldberg povede také workshop s názvem On Reading Medieval Sources: Narrative, Fiction, Gender, Agenda, a to ve čtvrtek 9. října v 13:15 v SP4.

Pozvánky a studijní materiály naleznete v příloze. 

Jste srdečně zváni!

Volné místo na praxi ve VKOL

Hana Matějková 30.9.2014

Milí studenti,

uvolnilo se jedno praktikantské místo ve Vědecké knihovně v Olomouci. Máte-li zájem se praxe účastnit, kontaktujte prosím dr. Slavíčkovou (pavla.slavickova@upol.cz). 

 

Přednáška dr. Milana Řepy

Michael Viktořík 29.9.2014
V pátek 17. října se uskuteční přednáška dr. Milana Řepy (více viz příloha). Jste srdečně zváni!

PVH + paleografie I. - domácí úkol

Jana Oppeltová 29.9.2014

Milí kolegové a milé kolegyně,

dostala jsem celou řadu mailů, že Vám nefunguje kupónový systém na první domácí úkol do Pomocných věd historických. Velmi nás to mrzí. Domluvili jsme se s panem programátorem, že Vám zmíněný test zpřístupníme ještě jinou formou a to tak, že se do aplikace s adresou http://pvh.historie.upol.cz/ se přihlásíte tak, že klepnete nahoře na liště na „Test“ a zvolíte „Úkoly“. Pak se přihlásíte – jako uživatelské jméno použijete své uživatelské jméno ze STAGu a jako heslo své osobní číslo také ze STAGu. Aplikace Vám bude napovídat.

Pokud se Vám podařilo vyplnit test pomocí kupónu, tak svůj úkol považujte za splněný, v opačném případě se na stránku z vlastního životopisu Karla IV. zkuste podívat ještě jednou touto formou a pokuste se úkol splnit do neděle 5. října 2014. Následující den Vám budou zpřístupněny správné výsledky.  

Děkuji za pochopení a omlouvám se za vzniklé nepříjemnosti

Jana Oppeltová

Nepřítomnost Jany Oppeltové, organizace výuky

Jana Oppeltová 27.9.2014

Milí kolegové a milé kolegyně,

na většině předmětů, které vyučuji, jsem oznámila, že až do 21. října nebudu na katedře přítomna. Proto prosím, abyste omluvili mou nepřítomnost na většině přednášek a seminářů, které se nebudou v této době konat.

Zároveň Vás prosím, abyste se dostavili na následující semináře, které se budou konat v obvyklém čase díky ochotě mgr. Emy Tomáškové:

Semináře z Pomocných věd historických pro posluchače 1. ročníku (Út 16.45 - 18.15; St 9.45 - 11.15; St 15.00 - 16.30; St 16.45 - 18.15; Čt 13.15 - 14.45). Posluchače z 2. ročníku prosím, aby si přečetli instrukce na těchto stránkách pod záložkou výuka.

Paleografie I.1. pro archiváře (Út 15.00-16.30).

Ostatní výuka bude nahrazena blokově v zimním zkouškovém období.

S poděkováním za pochopení

Jana Oppeltová

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz