top
spacer

Aktuality

Dny židovské kultury Olomouc (18. 10. - 23. 10.)

Markéta Peřinová 20.10.2014

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, které se podílí na festivalu Dny židovské kultury Olomouc (18. 10. - 23. 10.) již pátým rokem, připravilo i letos velmi lákavý program. V rámci filmové sekce vybralo snímky, které podávají pohled na izraelskou společnost a židovské komunity v rámci různých států (USA, Etiopie, Irák) netradiční formou, skrze rockovou a punkovou hudbu. V rámci dvou promítacích večerů (20. - 21. 10. vždy od 19.00 hod) budou v divadelním sále Muzea umění Olomouc promítnuty celkem 4 snímky izraelské a americké provenience. Na samotné promítání pak naváže speciální workshop, konaný 22. 10. v době 8.30 - 11.00 v Besedním sále Muzea umění Olomouc pod vedením režiséra Tomera Heymanna, který bude, spolu s Tali Sharim, hostem celé filmové sekce.

Sylaby jednotlivých snímků a pozvánku naleznete v příloze nebo na webu či facebooku CJS
http://www.jud.upol.cz/

Studenti mohou za účast na všech filmech a na workshopu získat 4 kredity (kód předmětu ve STAGu JUD/1IK3 - je nutné podat si co nejdříve žádost o dozapsání předmětu do stagu na ZS nebo si předmět zapsat až v letním předzápisu)

Srdečně Vás zveme na oba promítací večery i workshop, které jsou otevřeny všem zájemcům z řad studentů UP i široké veřejnosti.


Za Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových

Ivana Cahová 

KHI/XUHK

Markéta Peřinová 20.10.2014
Prosím studenty zapsané na "Účast na historické konferenci" (KHI/XUHK), aby zaslali své kontaktní údaje na mail: konferenceupol2014@seznam.cz.
Jedná se o tyto studenty: Bednářová Hana, Cieslar Petr, Gregor Jiří, Kvasničková Tereza, Orlický Julián, Zapletal Aleš, Zapletalová Iveta, Bláha Lukáš.

Děkuji
Eva Katolická (tým odborného zajištění SVK)

Přednášky hosta katedry, profesora Daniela Schactera

Radmila Švaříčková Slabáková 17.10.2014

Ve středu 29. října bude u nás přednášet světově uznávaný odborník na problematiku paměti, profesor DANIEL SCHACTER z Harvardovy univerzity.

The Seven Sins of Memory: An Update - 9.45-11.15, CMTF, učebna č. 11 

The Role of Memory in Imagining the Future - 16.45-18.15, CMTF, učebna č. 8 

V přiložených souborech více.

Všichni jsou srdečně zváni! 

 Radka Švaříčková Slabáková

Dodatečné výběrové řízení pro program CEEPUS na letní semestr 2014/2015

Radmila Švaříčková Slabáková 17.10.2014
V letním semestru 2014/2015 možno ještě získat stipendia do Krakova, Sofie a Shkodry. V přiloženém souboru více.
 
Zájemci o stipendium CEEPUS do Vídně (pouze příští ak. rok, tento ak. rok jsou již stipendia vyčerpaná) nech sledují aktuality katedry v únoru-březnu.
 
Radka Švaříčková Slabáková

ISHA FIlmový a Diskuzní klub - Král tančí (2000)

Markéta Peřinová 15.10.2014

S novým semestrem je tu také další Filmový a Diskuzní klub ISHA Olomouc!

Zajímá Vás doba Ludvíka XIV.? Jak se prezentoval jako Král Slunce? Jaké prostředky k tomu využíval? A co se stalo poté, kdy byl nucen ukončit svou "baletní kariéru"?

A byl jediným panovníkem, který se situoval do této role? Byl někdo před ním? Jakými způsoby se panovníci prezentovali na veřejnosti?

Na první otázky Vám bude moci odpovědět film Král tančí, který je věnován právě počátkům vlády francouzského krále Ludvíka XIV., a vztahy k jeho dvornímu skladateli Jeanu-Baptistu Lullymu a autorovi divadelních her Moliérovi. To vše ve Filmovém klubu.

Na následující Diskuzní klub se přesuneme do některého z blízkých zařízení, kde budeme pokračovat debatou jak nad filmem a Vašimi dojmy z něj, tak také nad nejen výše uvedenými otázkami.

Kdy a kde: 22. října 2014 v místnosti SP1 (1.06) od 18.30!

Více informací na události na Facebooku - https://www.facebook.com/events/507691849334289/?fref=ts

Popř. na webových stránkách ISHA Olomouc - http://ishaolomouc.cz/index.php

Budeme se těšit!

ISHA Olomouc o.s.

děkanské volno - 27. 10. 2014

Markéta Peřinová 15.10.2014

Vážení,

děkan FF UP vyhlásil na pondělí 27. října 2014 děkanské volno, výuka tedy v tento den odpadá.

M. P.

DEN MOBILIT 2014 na UP ve středu 15.10.2014!

Petra Hubená 14.10.2014
Zveme všechny zájemce o možnosti studia v zahraničí na informační schůzku!

15. října 2014 v Aule FF UP (Křížkovského 10)

Program:
Dopolední blok:
10:00 – Stipendia Akademické informační agentury
10:15 – Možnosti studia v zahraničí (EURICA, CEEPUS, Norské fondy, etc.)
11:00 – Fulbrightova stipendia

Odpolední blok:
13:00 – Merrillův program
13:30 – ERASMUS+ studijní pobyty pro studenty, slovo dostane také absolvent pobytu 
14:30 – ERASMUS+ pracovní stáže pro studenty, živý vstup účastníka stáže
15:00 – ESN UP Olomouc + závěrečná diskuze s absolventy studijních pobytů a pracovních stáží Erasmus, prostor pro praktické dotazy


Francouzština pro historiky pondělí 13.10.2014 obě skupiny ODPADÁ

Zdenka Žáčková 13.10.2014

Vážení přátelé francouzštiny, 

 velmi se Vám všem omlouvám za zrušení dnešní výuky  francouzštiny z důvodu neplánovaného prodloužení pracovní cesty, především skupině XF1 za pozdní oznámení (stále jsem doufala, že to sice se zpožděním, ale přece jen stihnu). 

Pokračovat budeme příští týden, kdy si kromě francouzského jazyka probereme i nějaké gastronomické frankofonní reálie jako malé odškodnění za dnešní zrušenou výuku:-).

Děkuji za pochopení a ještě jednou prosím přijměte mou omluvu!

Zdeňka Žáčková 

Pozvánka na přednášku dr. Petra Mati

Michael Viktořík 13.10.2014
Srdečně vás zveme na přednášku dr. Petra Mati, která se uskuteční dne 24.října 2014. Podrobnější informace viz příloha

Výsledky z Pomocných věd historických za 2013/14

Jana Oppeltová 8.10.2014

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v příloze najdete výsledky z PVH z minulého roku. Konečně se mi podařilo prokousat se Vašimi složkami a udělat přehled toho, co mi kdo dluží. V případě reklamací (máte pocit, že by něco mělo být jinak) mne neváhejte kontaktovat mailem.

Jana Oppeltová 

vzkaz pro Pavla Haška

Markéta Peřinová 7.10.2014

Dobrý den,

Pavel Hašek má na sekretariátě katedry zelené plastové desky.

M. P.

Nabídka kurzu pro magisterské studenty: Jak na doktorské studium (FIF/JDS1)

Markéta Peřinová 6.10.2014

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás upozornit na speciální předmět, který studentům navazujícího magisterského studia přibližuje principy a náplň doktorského studia. V zimním semestru se realizuje pod názvem „Jak na doktorské studium 1“ (FIF/JDS1) a v letním semestru pod jménem „Jak na doktorské studium 2 (FIF/JDS2)“.

V úvodu semináře prezentuje proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium doc. Jiří Špička strukturu a náplň doktorského studia na FF UP a popisuje nároky a průběh přijímacího řízení. Zbývající část kurzu je dána k dispozici doktorandům z různých oborů, aby zájemce o postgraduální studium poutavou formou seznámili s tím, jak oni sami v rámci PGS pracují. Prezentující představí svá témata a metody, které používají k jejich řešení a podělí se o další zkušenosti s prací a „životem“ doktorandů na jednotlivých katedrách. Po každém příspěvku je zařazena diskuse, ve které se účastníci kurzu mohou ptát na vše, co je zajímá. Lze se dozvědět užitečné informace týkající se výuky doktorandů, jejich zapojení do nejrůznějších projektů a grantů, publikování, účasti na konferencích nebo využívání možností zahraniční mobility.

V rozvrhu na ZS 2014 je předmět FIF/JDS1 vypsaný na pátek 24. října 2014. Koná se od 9:00 zhruba do 16:30 v učebně č. 5 na Katedře romanistiky FF UP (Křížkovského 10, 1. p.). Harmonogram najdete v příloze.

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu (hodnoceného 2 kredity) je aktivní účast na jednodenní blokové výuce. Všem studentům, kteří by předmět rádi absolvovali a nejsou na něj zatím zapsaní ve STAGu, rádi umožníme dodatečný zápis. Zájemce prosíme, aby kontaktovali Veroniku Kubovou  (veronika.kubova@upol.cz) a na předmět se dodatečně přihlásili.

S pozdravem za pořadatele

Veronika Kubová

Děkanát FF UP -doktorské studium/projekt UPdoc

E- mail: veronika.kubova@upol.cz

Telefon: 730 186 980 

Češi a Francouzi v dějinách

Zdenka Žáčková 5.10.2014

Milé kolegyně, milí kolegové,

na stránkách předmětu pod mým jménem naleznete informace k příštímu senimáři. Prosím, abyste jim věnovali pozornost.

Děkuji a přeji krásný zbytek víkendu a příjemný start do nového týdne!

Zdeňka Žáčková 

Podnikání a podnikatelé v českých zemích

Pavla Dubská 4.10.2014

Milé kolegyně, milí kolegové,

prosím věnujte pozornost přípravě na příští seminář (9. 10.) - viz. sylabus předmětu.

Děkuji, 

Pavla Dubská

 

 

Přednáška a workshop prof. Jeremy Goldberga

Hana Matějková 1.10.2014

Zveme vás na přednášku John Rykener, the "transvestite male prostitute" in late forteenth-century London, and Richard II, kterou prosloví prof. Jeremy Goldberg z University of York ve středu 8. října v 15:00 v SP1.

Prof. Goldberg povede také workshop s názvem On Reading Medieval Sources: Narrative, Fiction, Gender, Agenda, a to ve čtvrtek 9. října v 13:15 v SP4.

Pozvánky a studijní materiály naleznete v příloze. 

Jste srdečně zváni!

Volné místo na praxi ve VKOL

Hana Matějková 30.9.2014

Milí studenti,

uvolnilo se jedno praktikantské místo ve Vědecké knihovně v Olomouci. Máte-li zájem se praxe účastnit, kontaktujte prosím dr. Slavíčkovou (pavla.slavickova@upol.cz). 

 

Přednáška dr. Milana Řepy

Michael Viktořík 29.9.2014
V pátek 17. října se uskuteční přednáška dr. Milana Řepy (více viz příloha). Jste srdečně zváni!

PVH + paleografie I. - domácí úkol

Jana Oppeltová 29.9.2014

Milí kolegové a milé kolegyně,

dostala jsem celou řadu mailů, že Vám nefunguje kupónový systém na první domácí úkol do Pomocných věd historických. Velmi nás to mrzí. Domluvili jsme se s panem programátorem, že Vám zmíněný test zpřístupníme ještě jinou formou a to tak, že se do aplikace s adresou http://pvh.historie.upol.cz/ se přihlásíte tak, že klepnete nahoře na liště na „Test“ a zvolíte „Úkoly“. Pak se přihlásíte – jako uživatelské jméno použijete své uživatelské jméno ze STAGu a jako heslo své osobní číslo také ze STAGu. Aplikace Vám bude napovídat.

Pokud se Vám podařilo vyplnit test pomocí kupónu, tak svůj úkol považujte za splněný, v opačném případě se na stránku z vlastního životopisu Karla IV. zkuste podívat ještě jednou touto formou a pokuste se úkol splnit do neděle 5. října 2014. Následující den Vám budou zpřístupněny správné výsledky.  

Děkuji za pochopení a omlouvám se za vzniklé nepříjemnosti

Jana Oppeltová

Nepřítomnost Jany Oppeltové, organizace výuky

Jana Oppeltová 27.9.2014

Milí kolegové a milé kolegyně,

na většině předmětů, které vyučuji, jsem oznámila, že až do 21. října nebudu na katedře přítomna. Proto prosím, abyste omluvili mou nepřítomnost na většině přednášek a seminářů, které se nebudou v této době konat.

Zároveň Vás prosím, abyste se dostavili na následující semináře, které se budou konat v obvyklém čase díky ochotě mgr. Emy Tomáškové:

Semináře z Pomocných věd historických pro posluchače 1. ročníku (Út 16.45 - 18.15; St 9.45 - 11.15; St 15.00 - 16.30; St 16.45 - 18.15; Čt 13.15 - 14.45). Posluchače z 2. ročníku prosím, aby si přečetli instrukce na těchto stránkách pod záložkou výuka.

Paleografie I.1. pro archiváře (Út 15.00-16.30).

Ostatní výuka bude nahrazena blokově v zimním zkouškovém období.

S poděkováním za pochopení

Jana Oppeltová

Seminář k ranému novověku G

Pavla Dubská 25.9.2014

Prosím studenty zapsané na seminář XDRNG,kteří se nezúčastnili dnešní úvodní hodiny a mají zájem seminář navštěvovat, aby mne co nejdříve kontaktovali.

Děkuji,

Jaroslava Píšová (Hatáková)  slavka.hatakova@centrum.cz

Texty na Trendy současného dějepisectví 1

Hynek Votoček 25.9.2014

Vážení studenti,

ve čtvrtek 2. října bude výuka věnována mikrohistorii. Jménem vyučující, Dr. Michaely Antonín Malaníkové, vás žádám, abyste si předem přečetli texty, které naleznete na sylabu kurzu na stránkách katedry.

Jde o přílohy nazvané: 1) "Grulich, Maličkost" a 2) "Mikrohistorie_0001".

Přeji hezký víkend. 

KONEC DĚJIN...?

Markéta Peřinová 25.9.2014

Druhý víkend v říjnu se odehraje simulace mírového jednání o situaci na Blízkém Východě. Účastníci budou představovat zástupce bezmála dvaceti států, kteří přijeli na konferenci zastupovat zájmy svého národa a měnit běh dějin.

Celá simulace bude probíhat od pátku do neděle a pojme události mezi roky 2007 až 2014, ačkoliv samozřejmě svými činy budete moci změnit co se stane. 
 Nepotřebujete žádné zvláštní znalosti, všechny materiály budou pro vás připraveny a dodány v předstihu, jediné, co musíte je se
přihlásit, což můžete na našich stránkách, případně samozřejmě mně do pošty. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte na mě obrátit a už v komentářích, poště nebo na emailu uvedeném na stránkách, obratem budu odpovídat.
Celá akce již proběhla pro studenty Masarykovy univerzity v Brně, Vysokého učení technického v Brně a Mendelovy University v Brně.

www.facebook.com/konecdejin
www.konecdejin.eu

Anna Vrtálková 

Seminář Město a jeho samospráva - KHI/QMAS

Pavla Dubská 25.9.2014

Prosím studenty, kteří nebyli na úvodní hodině a hodlají seminář navštěvovat, aby mne neprodleně kontaktovali ohledně organizace výuky.

Děkuji, Mgr. Tereza Kovaříková

kovarikova.terezka@gmail.com

QKKC - přihlášení studenti

Jana Oppeltová 24.9.2014

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás upozornili, že dle avizované výzvy bude kurz otevřen jen pro ty z Vás, kteří se dostavili na schůzku v úterý 23.9.2014, ostatní prosíme o odhlášení ze STAGu z důvodu kapacity počítačové učebny. Pokud se neodhlásíte, budeme Vám muset udělit F.

Moc děkujeme

Jana Oppeltová a Filip Krinke 

volná místa na QAO

Jana Oppeltová 24.9.2014

Vážené kolegyně a kolegové,

chtěli bychom Vám nabídnout volná místa na praxi QAO(Odborná praxe v Arcibiskupské knihovně) - jedná se o praxi věnované katalogizaci starých tisků, která se koná v počítačové učebně KHI v úterý a ve středu, musíte absolvovat 8 hodin týdně (dle Vaší úvahy a možností v časovém rozmezí: úterý 15-21, středa 7-16), po absolvování získáte 4 kredity.

Zájemci se, prosím, hlaste Mgr. Filipu Krinke (filip.krinke@atlas.cz)

Jana Oppeltová a Filip Krinke 

 

Dnešní (středa 24.9.) výuka Diplomového semináře k bakalářské práci

Jan Stejskal 24.9.2014

Úvodní Diplomový seminář k bakalářské práci vyučovaný Janem Stejskalem (16:45 - 18:15) začne až v 17:45. Důvodem zpoždění je jednání collegia děkana svolané na dnešní odpoledne.

Děkuji za pochopení 

Jan Stejskal 

prosba

Markéta Peřinová 24.9.2014

Vážení studenti,

prosím následující pány a dámy, aby se za mnou zastavili na sekretariátě katedry:

Lukáš Peluněk, Renata Šutová, Petr Cieslar, Klára Mrtvá, Tomáš Perný.

Díky moc!

M. P.

Soutěž Erasmus Label 2014

Markéta Peřinová 24.9.2014

           Soutěž Erasmus Label 2014 na téma "Co mi Erasmus dal a vzal"

http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/erasmus-label-2014-na-tema-co-mi-erasmus-dal-a-vzal/

Studuj v zahraničí v rámci Rozvojového programu

Markéta Peřinová 24.9.2014

MEZINÁRODNÍ MOBILITA studentů FF UP/FREEMOVER

http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/stipendijni-programy/

 Informační schůzka proběhne 30. září 2014 ve 14:30 v prostorách Křížkovského 10 – AULA FF UP.

Termín podání přihlášek: 31. října 2014, Oddělení zahraničních záležitostí FF UP

Dana Sztwiertnia Hellová, dana.hellova@upol.cz,

Děkanát FF UP, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc

http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/stipendijni-programy/

volitelné předměty

Markéta Peřinová 22.9.2014

Vážení studenti,

na portále celoživotního vzdělávání naleznete seznam volitelných předmětů FF UP ve formě kurzů - 

http://www.icv.upol.cz/studijni_program/volitelne_predmety.html

Přihlášky budou otevřeny do 29. září 2014.

 

knihkupectví Studentcentrum

Markéta Peřinová 22.9.2014

Knihkupectví Studentcentrum

tř. Svobody 26

nabízí studentům UP velký výběr studijní literatury s 10% slevou.

Objednávat si také můžete telefonicky (585 221 895), přes náš internetový obchod (www.studentcentrum.cz), nebo emailem (olomouc@studentcentrum.cz). Knihy doobjedáváme, odkládáme ...

Cyklus přednášek odborníků z praxe

Jitka Kohoutová 21.9.2014

Milí kolegové, milé kolegyně 

úvodní hodina semináře Cyklus přednášek odborníků z praxe proběhne 1.10.2014.

Těší se na Vás

garant semináře Jan Kohout 

Informační schůzka pro magisterské studenty

Radmila Pavlíčková 21.9.2014

Milé kolegyně, milí kolegové,

ve středu 24. 9. v 13:15 v učebně SP3 se koná krátká informační schůzka o seminářích určených pro studenty v mag. studiu, které vznikly v rámci projektu Inovace studia historických věd a z nichž řada je nabízena v ZS 2014 naposledy.

Těšíme se na Vás!

Radmila Pavlíčková

 

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz