top
spacer

Aktuality

Badatelská soutěž

Markéta Peřinová 25.2.2017
Dobrý den,
 
badatelskou soutěž COURAGE - NEZÁVISLÁ KULTURA A ŽIVOT ZA SOCIALISMU V ČESKOSLOVENSKU pořádá česká sekce mezinárodního projektu COURAGE. Soutěž je určena především mladým badatelům humanitních věd – myslím, že by mohla Vaše kolegy zaujmout. Více o soutěži najdete v dokumentu v příloze, na www.moderni-dejiny.cz/courage nebo na Facebooku www.facebook.com/couragecs.
  
S pozdravem
 
Václav Sixta
Ústav českých dějin FF UK

Konferencia Vitam et Sanguinem. Mária Terézia a Uhorsko 1740 - 1780.

Markéta Peřinová 23.2.2017
více informací - viz přílohy

Nabídka zaměstnání na NPÚ

Radmila Pavlíčková 21.2.2017

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci nabízí absolventovi VŠ, vzdělanému v oboru historie, dějiny umění, archivnictví, či pomocné vědy historické zaměstnání na dobu určitou s optimálním nástupem od 1. 6. 2017. Jde o roční odbornou praxi, zprostředkovanou  Úřadem práce. Odborná praxe je vázaná na úkol Základní evidence mobiliárních fondů instalovaných objektů, které jsou ve správě olomouckého pracoviště NPÚ – v roce 2017 budou práce zaměřeny na mobiliář hradu Šternberk, hradu Bouzov a zámku Velké Losiny. Mobiliární fondy objektů jsou zpracovávány v příslušné databázi NPÚ, předpokladem jsou práce v terénu. Odborná praxe bude převážně soustředěna na mobiliární fond zámku Velké Losiny. Podmínkou přijetí do pracovního poměru je zaevidování absolventa VŠ na Úřadu práce. Kontakt: Mgr. Iva Orálková, NPÚ ÚOP v Olomouci, tel.: 724 663 751, oralkova.iva@olomouc.npu.cz

pozvánka na akci Cechu studentů historie

Markéta Peřinová 20.2.2017
Posezení nad knihou, aneb kniha mého učitele

English for Historians course KAL/AHAS4 + KAL/AVUS4

Petra Hubená 20.2.2017

Dear students,

let me invite you to the English for Historians course. It´s on Tuesdays from 15:00-16:30 at KAL, Vodarni 6, intermediate to advaced level. We are basically studying history and the philosophy of history in English, so it´s pretty fun!! :-)

 

 Looking forward to seeing you :-)Eli Woock

slavnostní představení publikací

Markéta Peřinová 20.2.2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jak jistě víte, naše katedra se aktivně ujala historické řady, kterou vydává mladé Vydavatelství FF UP. Vydali jsme tak již šest publikací, z nichž poslední tři byly vydány v poslední době ( vročeni 2016). Tyto tři nové publikace sepsali kolegové Adrien Queret-Podesta, Michal Jároš a Josef Šrámek - jistě k veliké radosti naší katedry.

Dovoluji si vás pozvat na slavnostní představení těchto publikací, které se uskuteční v úterý 28. 2. v 19 hodin v kavárně Amadeus v areálu Arcidiecézního muzea.

Těším se, že přijdete oslavit úspěchy našich kolegů.

S díky a s pozdravem

Jan Stejskal

ztráty a nálezy

Markéta Peřinová 20.2.2017

Vážení, 

od minulého týdne mám v držení černou flash kartu Kingston 16 GB. Pokud by někomu z vás chyběla, je na sekretariátu katedry.

M. P. 

Seminář XD19F

Jan Růžička 19.2.2017

Milí studenti,

pokud nemůžete v knihovně sehnat publikaci Zrození občana, a tím pádem texty určené k prostudování na příští seminář, napište mi e-mail.

S pozdravem

Jan Růžička 

Studium v zahraničí v programu Erasmus+ 2017/2018

Petra Hubená 16.2.2017

Uchazeči se přihlásí prostřednictvím aplikace Erasmus+ (erasmusplus.upol.cz) nejpozději 17. 2. 2016

Všeobecné podmínky výběrového řízení pro studijní pobyty:

  1. motivační dopis vložený do aplikace Erasmus+                
  2. jazykové předpoklady – angličtina, němčina nebo francouzština, popřípadě dle požadavků zahraniční univerzity 

O výsledku výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem vygenerovaným z aplikace dne 21. 2. 2017.  Do dvou dnů je v této aplikaci vybraný student povinen potvrdit svůj souhlas s výjezdem.

KAL/AHAS4 + KAL/AVUS4

Markéta Peřinová 14.2.2017

Dear students,

let me invite you to the English for Historians course. It´s on Tuesdays from 15:00-16:30 at KAL, Vodarni 6, intermediate to advaced level. We are basically studying history and the philosophy of history in English, so it´s pretty fun!! :-)

Looking forward to seeing you :-) 

Eli Woock

studentům předmětů dr. Engelbrechtové

Markéta Peřinová 13.2.2017

Vážení studenti,

 

navazuji na svou zprávu (viz níže) - dle sdělení ze studijního odd. FF UP se zapisování na předměty dr. Engelbrechtové se zkratkou "KKF" týká pouze studentů III. ročníku. Studenti I. a II. ročníku si zapisují předměty dr. Engelbrechtové začínající "KHI".

 

Ještě jednou se vám omlouvám za komplikace a v případě jakýchkoliv dotazů jsem vám samozřejmě  k dispozici.

M. Peřinová 

 

Vážení studenti,

 

vezměte prosím na vědomí, že do rozvrhu byly přidány tyto zkratky kurzů dr. Engelbrechtové: KKF/CSRT2, KKF/SL2, KKF/XJLA2 a KKF/XJLA4.

 

Pokud jste zapsaní na těchto předmětech se zkratkou „KHI“, odepište se z nich prosím a zapište se na zkratky začínající „KKF“. Předměty vám nespadnou do kategorie „C“, ale „B“, jak je to správně dle vašeho studijního plánu.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím co nejdříve obraťte na sekretariát katedry historie.

 

Děkuji vám za pochopení.

Markéta Peřinová

Všem, kteří mají předměty vyučované Janou Oppeltovou

Jana Oppeltová 13.2.2017

Milí kolegové a milé kolegyně, 

věnujte prosím pozornost informacím v příloze tohoto mailu.  Týkají se předmětů pomocné vědy historické (pro 1. a 2. ročník), diplomatika I., stavební památka a různých praxí.

V případě praxí se prosím zkuste dostavit na vstupní schůzku a to ve středu 15. 2. v 18.30 do posluchárny 3.07 (učebna archivnictví), zde Vám budu k dispozici pro veškeré dotazy.

Děkuji, že mi budete věnovat pozornost.

Jana Oppeltová 

 

NEJ pedagog FF 2016

Markéta Peřinová 11.2.2017

Vážení studenti,

v příloze naleznete leták k nominaci vyučujících na cenu děkana za nejlepší pedagogický výkon za rok 2016.

M. P. 

Prof. Marija Wakounig - přednáška

Markéta Peřinová 11.2.2017

Vážení studenti,

v příloze naleznete pozvánku na přednášku, která se uskuteční 28. února v 15:00 hod. v Rakouském institutu Univerzity Palackého.

M. P. 

Stáž v NFA

Markéta Peřinová 11.2.2017
Dobrý den,
v příloze si vám dovolujeme zaslat soupis aktuálně nabízených stáží v NFA. Zájemci se mohou informovat u osob uvedených u jednotlivých stáží jako kontakt.
S pozdravem,
Barbora Ligačová
personalistka
Národní filmový archiv
Malešická 12, 130 00  Praha 3
tel: +420 778 487 851

judaistika - prof. Eli Lederhendler

Markéta Peřinová 11.2.2017

Vážení studenti,

v příloze naleznete informace k blokovému semináři prof. Eli Lederhendlera z Heberejské univerzity v Jeruzalémě.

M. P. 

Nabídka brigády pro historiky na šternberském hradě

David Papajík 8.2.2017

Státní hrad Šternberk hledá kvalitní průvodce se zájmem o historii. Podrobnější informace najdete v přiloženém souboru.

D. Papajík

Kurzy prof. Russella Goodmana

Markéta Peřinová 2.2.2017

Vážení studenti,

dovolím si vás upozornit na volitelné kurzy prof. Russella Goodmana, emeritního profesora z The University of New Mexico, autora mnoha monografií jako American Philosophy Before Pragmatism (Oxford University Press, 2015) nebo Wittgenstein and William James (Cambridge University Press, 2002).

Obě přednášky jsou za 6 kreditů, podmínky absolvování a podrobný program jsou uvedeny ve STAGu.

American Philosophy Before Pragmatism (KHI/APP)

pondělí 9:45-11:15 hod., učebna KB-2.15

 We shall study five main writers: Jonathan Edwards, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Ralph Waldo Emerson, and Henry David Thoreau, and consider topics including religious freedom and religious experience, the Enlightenment in America, the concept of a republic, American slavery, and the role of nature in human life. The morality of American slavery is a major theme in this course, introduced not to excuse or condemn, but to study how five formidably intelligent people thought about the question when it was as it no longer is for us open. Edwards, Franklin and Jefferson owned slaves, though Franklin and Jefferson played important roles in disturbing the uneasy American moral equilibrium that included slavery, even as they approved an American constitution that included it. Emerson and Thoreau were prominent public opponents of slavery in the eighteen forties and fifties. The course concludes with a discussion of some continuities in American philosophy, particularly between Emerson and the pragmatists. 

Voices of American Philosophy (KHI/VAP)

úterý 9:45-11:15 hod., učebna KB-2.15

In this course we shall study philosophical writing from various American traditions, including Puritanism, the American Enlightenment, Transcendentalism (Romanticism in America), pragmatism, and the moral epistemologies of Stanley Cavell and Cora Diamond. Readings will be from original texts and from my American Philosophy Before Pragmatism. 

KHI/KDSTA - Husitství a Evropa

Markéta Peřinová 1.2.2017
více info - viz příloha

Všem, co se zapsali do předmětů Diplomatika I.1.

Jana Oppeltová 28.1.2017

Milí kolegové a kolegyně, 

jste zapsáni na předmět Diplomatika I.1. Kvůli mému studijnímu volnu v zimním semestru bude tento předmět probíhat dohromady s předmětem Diplomatika I.2. (tj. budeme probírat látku tak, že oba předměty na sebe budou plynule navazovat - tj. výklad, který proběhne v úterý v čase 11.30-13.00, bude pokračovat ve čtvrtek v čase 16.45-18.15 a pak znovu v úterý...). Bude nutné navštěvovat oba předměty, jinak Vám to nebude dávat žádný smysl. Prosím tedy kolegy, co mají oba předměty zapsané jako předměty typu A, aby s tím počítali, kolegy, co to mají jako předmět typu B, aby s tím počítali též a zapsali si buď Diplomatiku I.2. anebo se odhlásili. Diplomatiku I.1 nnení letos možné bez Diplomatiky I.2. absolvovat. 

S poděkováním za pochopení

Jana Oppeltová

Navýšení kapacity semináře k dějinám středověku B

Jan Stejskal 27.1.2017

Vážení a milí,

obdržel jsem četné žádosti o navýšení kapacity semináře k dějinám středověku B. Seminář je už v tuto chvíli přeplněný. Dohodli jsme se, že případné drobné navýšení proběhne v průběhu 1. výukového týdnu po 1. semináři, kde zjistím situaci. Odrazuje mě zkušenost minulého roku, kde jsem povolil zapsání množství lidí, z nichž přesná polovina seminář vůbec nenavštěvovala... Otevřít další seminář není v mých časových možnostech, kromě výuky mám mnohé další povinnosti.

Děkuji za pochopení

Jan Stejskal. 

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz