top
spacer

Sylabus

Paleografie I.

Vyučující:
Typ semináře:Základní předmět 1. studijního bloku bakalářského studia oboru archivnictví
Semestr (Rok):ZS
ANOTACE
Úkolem toho předmětu je v prvních hodinách seznámit posluchače s historií paleografických studií, základními pojmy oboru a literaturou. Pozornost bude věnována i filigranologii, tj. zejména určitému souhrnu základních poznatků této pomocné vědy a seznámení s existencí a uspořádáním nejznámějších atlasů filigránů. Na toto téma naváže pojednání o psacích látkách (a to jak archeologických, tak paleografických), o psacích potřebách a způsobu psaní, které bude už vlastním úvodem k hlavnímu výkladu o prehistorii a historii latinského písma od jeho počátků až do konce 15. století. Přednášky by posluchači měly poskytnout základní přehled o písmech antického období, tzv. národních písmech, karolinské minuskule a gotických písmech, o jejich vzniku, vývoji, funkci a základních charakteristických rysech, a tak mu dát teoretické základy k tomu, aby dokázal určit různé ukázky (jaké písmo bylo zde použito, jaké má výrazné znaky a kdy, případně kde mohl být předkládaný text napsán).
Úkolem semináře bude naučit studenta číst texty psané karolinskou minuskulou a různými druhy gotických písem. Čtení ukázek bude doplněno teoretickými výklady, které budou zaměřeny vždy na konkrétní problémy, se kterými se student setká při čtení, přepise či interpretaci textu – např. transliterace, transkripce a její zásady (v českých a latinských textech); ligatury, suspenze, kontrakce a speciální zkracovací znaménka; vývoj číslovek; nástin hláskoslovného vývoje češtiny a některé její dnes již zaniklé slovesné tvary.
LITERATURA
Friedrich, G.: Učebná kniha palaeographie latinské. Praha 1898.
Húščava, A.: Dejiny a vývoj nášho písma. Bratislava 1951.
Šebánek, J.: Pomocné vědy historické I. Paleografie. Praha 1966.
Muzika, F.: Krásné písmo ve vývoji latinky. Praha 1963.
Flodr, M.: Úvod do studia filigránů. Brno 1974.
Zuman, F.: Papír. Historie řemesla a výrobní techniky. Praha 1983.
Hledíková, Z. – Kašpar, J.: Paleografická čítanka. Praha 1982.
Kaňák, B.: Paleografické texty. 1. a 2. Olomouc 1994, 1999.
Steffens, F.: Lateinische Paläographie. Berlin 1926, 1971.
Cappelli, A.: Dizionario di Abbreviature latine ed italiane. Milano 1961.
Traube, L.: Geschichte der Paläographie. München 1909, 1965.
Förster, H.: Abriss der lateinischen Paläographie. Stuttgart 1963.
Wattenbach, W.: Das Schriftwesen im Mittelalter. Leipzig 1896.
Poslední aktualizace sylabu:10.2.2007 - 21:31

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz