top
spacer

Sylabus

Diplomový seminář 20. století

Vyučující:
Typ semináře:Povinný předmět magisterského studia jednooborové historie
Semestr (Rok):ZS 2011/2012
AKTUÁLNĚ

 

 

 

ANOTACE
Cílem seminářů je pomoci studentům po stránce metodické i obsahové při zpracovávání diplomové práce.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
Náplní diplomového semináře v úvodním semestru magisterského studia je volba tématu a příprava magisterské diplomové práce. Zápočet v zimním semestru (DS 1) uděluje vedoucí diplomové práce na základě schváleného a katedrou přijatého zadání práce.
Obsahem seminářů v letním semestru (DS 2) je práce na konkretizaci zvolených témat jednotlivých diplomových prací, vytčení jejich stěžejních problémů a stanovení hlavních tezí. Současně probíhají diskuze k dílčím otázkám na základě požadavků studentů. Do vybraných seminářů jsou zváni odborníci na danou problematiku z řad interních či externích členů katedry historie nebo doktorandů. Zvláštní pozornost je současně věnována metodám historické práce.
V zimním semestru (DS 3) jsou jednotlivé semináře zaměřeny zejména na řešení konkrétních problémů vyplývajících z výzkumu (podle potřeby ve spolupráci s vedoucím dané diplomové práce). Udělení zápočtu je v tomto semestru vázáno na předložení vypracovaného úvodu práce  a závěrečného seznamu pramenů a literatury, které budou mj. podrobeny oponentuře ze strany ostatních účastníků diplomového semináře.
POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
- aktivní účast v semináři
- podmínkou udělení zápočtu ve 3. semestru magisterského studia (diplomový seminář 3) je předložení úvodu budoucí diplomové práce a soupisu použitých pramenů a literatury (včetně veškerých obsahových i formálních náležitostí)
Poslední aktualizace sylabu:3.6.2015 - 14:28

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz