top
spacer

Sylabus

Život v barokním klášteře

Vyučující:
Typ semináře:B, magisterského studia oboru historie
Semestr (Rok):ZS
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
Program:
Přednášky a semináře, koncentrované do týdenního pobytu v prostorách dosud existujícího řeholního domu, budou podle místa konání i zaměření účastníků věnovány některým konkrétním otázkám monasteriologie. Důraz bude položen na období raného novověku a předmětem zájmu bude vnitřní život komunity i její vazby k okolnímu světu na nejrůznějších úrovních. Tradiční formy výuky budou zpestřeny diskusemi účastníků s dalšími přítomnými hosty – odborníky, kteří se zabývají související problematikou, praktickými úkoly (četba a překlad pramenů klášterní provenience, soupis knih klášterní knihovny či edice nápisů z klášterního kostela) a také tématickými exkursemi, které účastníkům umožní poznat z autopsie existující i zrušené domy různých řádů nebo pramenné a knihovní fondy těchto institucí.
LITERATURA
Doporučená literatura:
Van Bavel, T.: Regula Augustina z Hippo. Zvolen 1995.
Regula S. Benedicti – Řehole sv. Benedikta. Praha 1993.
Františkánské prameny. Řím 1982.
Lexikon für Theologie und Kirche I.–IX. Freiburg 1957–1967.
Heimbucher, M.: Die Orden und Kongregationen der katholischen Kirche I.–III. Padeborn 1933–1934.
Schweiger, G.: Mönchtum, Orden, Klöster. München 1993.
Duchet-Suchaux, G. – Duchet-Suchaux, M.: Les Ordres religieux. Guide historique. Paris 1993.
Braunfels, W.: Abenländische Klosterbaukunst. Köln 1969.
Žák, A.: Österreichisches Klosterbuch. Statistik der Orden und Kongregationen der katholischen Kirche in Österreich. Wien – Leipzig 1911.
Lawrence, H.: Dějiny středověkého mnišství. Praha 2001.
Říčan, R. – Molnár, A.: Dvanáct století církevních dějin. Praha 1973.
Kadlec, J.: Přehled církevních českých dějin I. Praha 1991.
Svátek, J.: Organisace řeholních institucí v českých zemích a péče o jejich archivy. Sborník archivních prací 20, 1970, s. 505–624.
Jirásko, L.: Církevní řády a kongregace v českých zemích. Praha 1991.
Vlček, P. – Sommer, P. – Foltýn, D.: Encyklopedie českých klášterů. Praha 1997.
Foltýn, D. a kol.: Encyklopedie moravských klášterů. Praha 2004.
Hrudníková, M. (red.): Řeholní život v českých zemích. Řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v České republice. Kostelní Vydří 1997.
Další literatura bude určena v závislosti na místě konání a vnitřním tématu setkání, jež se bude proměňovat každý rok.


Poslední aktualizace sylabu:28.9.2007 - 9:33

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz