top
spacer

Sylabus

Dějiny 20. století

Vyučující:
Typ semináře:A, 2. studijního bloku bakalářského studia oboru historie a archivnictví
Semestr (Rok):ZS 2010/2011
AKTUÁLNĚ
Upozorňujeme studenty, že řádné termíny zkoušek a kolokvií z dějin 20. století budou vypisovány pouze v jednotlivých zkouškových obdobích.  Mimo ně budou v případě potřeby vypsány výhradně termíny opravné.
ANOTACE
Cílem přednášek zaměřených na problematiku obecných dějin je seznámit studenty s nejvýznamnějšími fakty a procesy ve světě ve dvacátém století, ukázat cesty, možnosti a prostředky k poznávání dějin uvedeného období. Těžiště spočívá ve výkladu hlavních světových problémů, především politických a ekonomických. Detailněji je sledován vývoj mezinárodních vztahů, velmocí, jednotlivých oblastí a politických, vojenských a ekonomických uskupení. Totéž platí pro proces dekolonizace a vývoj nově vzniklých státních celků zasazený do obecných souvislostí. Cílem je rovněž základní charakteristika stěžejních myšlenkových a kulturních proudů 20. století.
POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Podmínky absolvování komplexní zkoušky:

Ke komplexní zkoušce z dějin 20. století se mohou studenti zapsat po udělení zápočtů z jednotlivých absolvovaných seminářů a splnění dalších studijním programem stanovených povinností:

- sepsání seminární práce v rozsahu 10 textu se všemi formálními náležitostmi. Téma práce si studenti vyberou a zpracují u vyučujícího jednoho ze zvolených seminářů, s nímž se současně dohodnou na termínu odevzdání a posouzení práce. Práci je třeba odevzdat a mít schválenou příslušným vyučujícím před termínem komplexní zkoušky.

- studenti jednooborové historie navíc zpracují za stejných podmínek esej v rozsahu 5 stran textu.

Ke zkoušce je nutno předložit seznam prostudované literatury.

LITERATURA

 

Základní studijní literatura k obecné problematice a ke světovým dějinám 20. století:


Aron, Raymond: Historie XX.století. Praha, Academia 1999. 872 s.

Hobsbawm, Eric: Věk extrémů. Krátké 20.století. 1914 – 1991. Praha, Argo 1998. 619 s.

Bělina, P. – Pečenka, M.- Moravcová, D.: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů. Praha, ISE 1994. 133 s.

Plechanovová, B. – Fidler, J.: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941 – 1995. Praha, ISE 1997. 240 s.

Moynahan, Brian: Rusko 20. století. Praha, Nakladatelství Svoboda 1995. 320 s.

Vykoukal, J. – Litera, B. – Teichman, M.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944 – 1989. Praha 2000.

Ferro, Marc: Dějiny kolonizací. Od dobývání až po nezávislost. 13.-20. století. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2007.

Nálevka, Vladimír: Světová politika ve 20. století. I., II. Praha 2000.


Jako základ velmi doporučujeme:

Oxfordský atlas moderních světových dějin. Praha, Odeon 1991. 30 s.

 

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:21.9.2010 - 17:00

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz