top
spacer

Profil pedagoga

doc. PhDr. Jindřich Schulz, CSc.

Zařazení:Sekce dějin středověku
Telefon:..
E-mail:schulz@ff.upol.cz
Konzultační hodiny:čtvrtek 13.00-15.00
Sídlo:KH, Na Hradě 5
SPECIALIZACE
politické, hospodářské a sociální dějiny českého středověku, historický místopis Moravy a Slezska
VZDELÁNÍ, HABILITACE, PROFESURY
Československé dějiny:
1968 CSc.
1990 Doc.
ÚDAJE O PRAXI
1963 – 1964 ZŠ Těšetice, učitel
1964 – 1968 UP Olomouc, Katedra historie FF, interní aspirantura
1968 – 1990 UP Olomouc, Katedra historie FF, vědecký pracovník
1990 – dosud UP Olomouc, Katedra historie FF, docent
ÚDAJE O PŮSOBENÍ V ZAHRANIČÍ
1995 – 1996, Univerzita Komenského Bratislava
1998 Universitet Marii Curie-Sklodowskiej Lublin
GRANTY, PROJEKTY, OCENENÍ
Československá historická ročenka, GAČR, 2000 – 2007
Akademické dějiny města Olomouce, Statutární město Olomouc, 2000 – 2007
OSTATNÍ ÚDAJE
Vedoucí Kabinetu regionálních dějin, člen oborové rady pro historii FF UP, Česko-slovenské komise historiků, redakční rady Česko-slovenské historické ročenky, předseda vědecké rady Vlastivědného muzea v Olomouci, člen kolegia oboru historie na UP Olomouc.
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE
Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848 – 1960, 16 sv. Ostrava – Olomouc 1966 – 2004 (s podporou GAČR); Spolu s J. Bartošem a M. Traplem. Místopis je koncipován jako topograficko-historický slovník, obsahující základní údaje o topografickém, demografickém, správním, hospodářském, politickém a kulturním vývoji pro jednotlivé obce a okresy.

Monografie a články:
Development of law and administration in Moravia in the 15th century. In: The last Flowers of the Middle
Ages. From gothic to the Renaissance in Moravia and Silesia. Olomouc, 2000, s. 34–35.
Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848–1960. Svazek 15. Olomouc, Vydavatelství UP, 2000,
195 s. ISBN 80-244-0047-2. Spolu s J. Bartošem a M. Traplem.
La proprietá della terra in Moravia dal 1400 al 1550. In: Ultimi fiori del medioevo dal gotico al rinascimento
in Moravia e nella Slesia. Olomouc, 2000, s. 35–37. ISBN 80-85227-39-8.
Property ownership in Moravia in 1400–1550. In: The last Flowers of the Middle Ages. From gothic to the
Renaissance in Moravia and Silesia. Olomouc, 2000, s. 35–37. ISBN 80-85227-40-1.
Regionální dějiny (Stav, problémy, výhledy). In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas
Philosophica, Historica 29. Olomouc, UP Olomouc, 2000, s. 21–38. ISBN 80-244-0135-5. Spolu s J.
Bartošem a M. Traplem.
Sviluppo giuridico e amministrativo della Moravia nel XV secolo. In: Ultimi fiori del medioevo dal gotico al
rinascimento in Moravia e nella Slesia. Olomouc, 2000, s. 34–35. ISBN 80-85227-39-8.
Ladislav Hosák, 1898–1972. In: Historiografie Moravy a Slezska, svazek 1. Olomouc, 2001, s. 139–157.
ISBN 80-244-0103-7.
Historické bádání na katedře historie FF UP a jeho vztah k Olomouci. In: Acta Universitatis Palackianae
Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 30. Olomouc, UP Olomouc, 2001, s. 165–166. ISBN
80-244-0326-9.
Geografické prostředí moravské krajiny v 15. a 16. století. In: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy
a Slezska 1400–1550. Olomouc, 2002, s. 55–58. ISBN 80-85227-33-9.
Jezuité v Olomouci. In: Jezuitský konvikt, sídlo uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci. Dějiny
a stavební a umělecké dějiny, obnova a využití. Olomouc, 2002, s. 11–31. ISBN 80-244-0521-0.
Opět v demokracii. In: Olomouc. Malé dějiny města. Olomouc, 2002, s. 327–338. ISBN 80-244-0443-1.
Právní a správní vývoj na Moravě v 15. století. In: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska
1400–1550. Olomouc, 2002, s. 59–64. ISBN 80-85227-33-9.
Místopis, ano či ne? In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 32.
Olomouc, UP Olomouc, 2003, s. 85–86. ISBN 80-244-0979-8.
Město a panství od konce 16. století do roku 1848. In: Zábřeh – 750 let. Zábřeh, 2004, s. 15–31. Sine ISBN.
Regionální dějiny. Pojetí, poslání, metodika. Olomouc, 2004, 119 s. ISBN 80-244-0865-1 Spolu s J. Bartošem
a M. Traplem.
Ediční a redaktorská činnost:
Olomouc. Malé dějiny města. Olomouc, 2002, 392 s. ISBN 80-244-0443-1. Hlavní redaktor.
Poslední aktualizace profilu:22.9.2008 - 15:00

<< zpět na seznam členů katedry

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz