top
spacer

Profil pedagoga

PhDr. Karel Chobot

Zařazení:Sekce archivnictví
Telefon:..
E-mail:karel.chobot@upol.cz
Konzultační hodiny:..
Sídlo:..
Další kontakty:k.chobot@nj.archives.cz
SPECIALIZACE
archivní teorie a praxe, dějiny správy a kultury, regionální dějiny
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE
Monografie a články:
Osobnosti Novojičínska. Nový Jičín, 2000, 12 s.
Písemná paměť Jeseníku nad Odrou. Poodří – časopis obyvatel horní Odry, III.ročník, č. 1. Ostrava, Společnost
přátel Poodří, 2000, s. 24.
Privilegia měst, městeček a vsí z území okresu Nový Jičín z let 1293–1775. Nový Jičín, 2000, 71 s. Spolu
s T. Baletkou.
Strasti a slasti okresního archiváře. In: Archivy na prahu tisíciletí. Sborník příspěvků z konference. Moravský
zemský archiv v Brně, nová řada, sv. 7. Brno, 2000, s. 37–38.
Úvod do archivnictví pro historiky. Olomouc, 2000, 97 s. ISBN 80–244–0142–8. Spolu s J. Bartošem.
Vzpomínkové slavnosti k výročí Františka Palackého. Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, 52.–53.svazek.
Nový Jičín, 2000, s. 126–128.
Jak šel čas aneb Půl století Pěveckého sboru Ondráš Nový Jičín. Nový Jičín, PS Ondráš, 2001, 107 s.
Spolu s A. Březinou.
Státní okresní archiv v Novém Jičíně. Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy 27, č. 1. Opava, Matice
slezská, 2001, s. 36. ISSN 1213-3140.
Vzpomínka na Františka Schwarze. Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy 27, č. 1. Opava, Matice
slezská, 2001, s. 42–43. ISSN 1213-3140.
Archiváři archivářům aneb Jak zemští pomáhali budovat okresní archivy. In: 100 let Zemského archivu
v Opavě. Opava, 2002, s. 44–46. ISBN 80-238-8774-2.
Půl století Pěveckého sboru Ondráš Nový Jičín (1951–2001). Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm,
19, 2002, č. 1–4, s. 87–88. ISSN 1213-8371.
Osobní fond Alois Zbavitel (1829) 1904–1977 (1966). Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm, 20, 2003,
č. 4, s.108. ISSN 1213-8371.
Pohlednice z našeho kraje. Nový Jičín. Vlastivědné listy 29, č. 1. Nový Jičín, 2003, s. 44. ISSN 1213-3140.
Půl století novojičínského okresního archivu. Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm, 20, 2003, č. 4,
s. 108–111. ISSN 1213-8371.
Historie a současnost Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně. Nový Jičín, 2004, 54 s.
Osmdesát let trvání Gymnázia v Novém Jičíně. Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, 54.–55. svazek.
Nový Jičín, 2004, s. 183–184.
Půl století novojičínského okresního archivu. Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, 54.–55. svazek. Nový
Jičín, 2004, s. 179–182.
Vzpomínka na Ervína Bártka. Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, 54.–55. svazek. Nový Jičín, 2004,
s. 185–187.
Ediční a redaktorská činnost:
Prameny. Památná kniha kaple na Radhošti 1863–1931. Hlasy muzea a archivu ve Frenštátě pod Radhoštěm,
17, 2000, č. 1–2, s. 47–50, č. 3–4, s. 101–102. ISSN 1210-1532. Editor.
Prameny (přepis listin z roku 1556 a 1576). Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm, 18, 2001, č. 3 –4,
s.104–106. ISSN 1210-1532.
Prameny (přepis listiny z roku 1467). Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm, 19, 2002, č. 1–4, s. 93–94.
ISSN 1213-8371.
Prameny (přepis listiny z roku 1382). Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm, 20, 2003, č. 1–3, s. 71–73.
ISSN 1213-8371.
Prameny (Pergamenová listina olomouckého biskupa Viléma z r. 1568). Hlasy muzea ve Frenštátě pod
Radhoštěm, 20, 2003, č. 4, s. 112–113. ISSN 1213-8371.
Prameny. Druhý výroční trh města Frenštátu pod Radhoštěm (pergamenová listina olomouckého biskupa
Marka z roku 1559). Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm, 21, 2004, č. 1–3, s. 61–63. ISSN
1213-8371.
Poslední aktualizace profilu:9.10.2010 - 15:19

<< zpět na seznam členů katedry

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz