top
spacer

Profil pedagoga

doc. PhDr. Jan Bistřický, CSc.

Zařazení:Sekce archivnictví
Telefon:..
E-mail:jan.bistricky@volny.cz
Konzultační hodiny:..
Sídlo:..
SPECIALIZACE
středověká paleografie a diplomatika
VZDELÁNÍ, HABILITACE, PROFESURY
Obor (habilitačního řízení, jmenovacího řízení, udělení vědecké hodnosti):
Pomocné vědy historické
Rok (habilitačního řízení, jmenovacího řízení, udělení vědecké hodnosti):
1969 – CSc.
1990 – Doc.

ÚDAJE O PRAXI
2002 – dosud Katedra historie FF UP, Olomouc externí přednášející
1964 – 2004 Katedra historie FF UP, Olomouc odborný asistent, docent
1957 – 1964 Státní archiv Janovice, pobočka Olomouc
1955 – 1957 Krajská správa ministerstva vnitra, arch. odd. Olomouc
1953 – 1955 Státní archiv Janovice
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE
Mezinárodní komise pro diplomatiku Comission Internationale de Diplomatique (UNESCO) člen od r. 1983, 1992 organizoval sympozium této komise v Olomouci (Sborník Acta colloquii Olomucensis. Typologie der Königsurkunden. Herausgegeben von Jan Bistřický, Olomouc 1998).
Komise pro vydávání pramenů diplomatické povahy (AV ČR), člen.

Monografie a články:
1992 (30. août – 3. septembre) Olomouc (République tchèque): III. coloque de travail au sujet de „Typologie
des actes royaux en Europe avant 1200“. In: Comission Internationale de Diplomatique 1965–2000.
Brepos Turnhout, 2000, s. 16–17. ISBN 2503-51115-5.
Slovo o CDB III. In: Sto let od narození profesora Jindřicha Šebánka. In: Publikace Moravského zemského
archivu v Brně, Nová řada, sv. 8. Brno, 2000, s. 89–91.
Die älteste Besiedelung des oberen Thayatals. Das Waldviertel, Zeitschrift für Heimat- und Regionalgeschichte
des Waldviertels und der Wachau, 50. Retz, 2001, Nr. 1, s. 29–37. ISSN 0259-8957.
Stichwörter; Bischöfe von Olmütz: Engelbert (1194–1199), Johann Bavor (1199–1201),Robert (1202–1240),
Wilhelm (1240–1245), Konrad von Friedberg (1241–1247), Bruno von Schauenburg (1245–1281),
Theoderich von Neuhaus (1281–1303) Johann der Kahle von Wallenstein (1302–1311), Peter Angeli
von Pontecorvo gen. Warze (1311–1316), Konrad (1316–1326), Hynko Berka von Duba (1326–1333),
Johann das Öchslein (1334–1351), Johann das Äuglein von Wlaschim (1351–1364), Johann von
Neumarkt (1364–1380), Johannes Sobieslaus (1380–1388), Peter Wurst (1381–1387), Nikolaus von
Riesenburg (1387–1397), Johann Frost (1397–1403). In: Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches
1198–1448. Ein biographisches Lexikon herausgegeben von Erwin Gatz. Berlin, 2001. ISBN 3-428-
10303-3.
Vybrané prameny a literatura k dějinám Dačic. Dačický vlastivědný sborník I. Dačice, 2001, s. 89–99. ISBN
80-238-7963-4. Společně s J. Bisovou, M. Kučerovou, B. Smutným a M. Stehlíkem.
Počátky hradu a města. In: Olomouc – Malé dějiny města. Red. J. Schulz. Olomouc, UP Olomouc, 2002.
ISBN 80-244-0493-1.
Poznámka k tzv. zakládací listině třebíčského kláštera. Vlastivědný věstník moravský 54, 2002, s. 310–314.
ISSN 0323-2581.
Nejstarší osídlení horního Podyjí. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica
31. Olomouc, UP Olomouc, 2003, s. 29–35. ISBN 80-244-0450-8.
Z historie dačických domů (domy č. 62–68/I). Dačický vlastivědný sborník II. Dačice, 2003, s. 65–76. ISBN
80-239-1887-7.
Gratulatio Stanislav Sedláček. In: Laudatio brevis. Sborník věnovaný doc. PhDr. Stanislavu Sedláčkovi.
Ed. I. Koucká. Olomouc, UP Olomouc, 2004. ISBN 80-244-0821-X.
Stanislai Agricolulae Stellomontani laudatio brevis. In: Laudatio brevis. Sborník věnovaný doc. PhDr. Stanislavu
Sedláčkovi. Ed. I. Koucká. Olomouc, UP Olomouc, 2004, s. 75 ISBN 80-244-0821-X.
Dačický panský zahradník Max Fray. Dačický vlastivědný sborník III. Dačice, 2005, s. 65–76. ISBN 80-
238-5898-3.
Dopisy Zuzany Rösslerové z Brna Ottu Guttmannovi. Dačický vlastivědný sborník III. Dačice, 2005, s.
205–224. ISBN 80-238-5898-3. Společně s J. Klenovským.
Poznámka k počátkům kostela ve Starém Hobzí. Dačický vlastivědný sborník III. Dačice, 2005, s. 123–125.
ISBN 80-238-5898-3.
Společenský vývoj Dačicka, Slavonicka a Telčska, Do husitských válek. In: Vlastivěda moravská, top. řada,
sv. 70, nová řada, sv. 2, Dačicko, Slavonicko, Telčsko. Brno, 2005, s. 169–186. ISBN 80-7275-059-3.
Ediční a redaktorská činnost:
Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae, Tomi III. fasciculus 3. Universitas Palackiana Olomucensis,
Olomucii MM. ISBN 80-244-0106-1. Editor společně s G. Friedrichem a Z. Kristenem.
Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae, Tomi III. fasciculus 4. Index nominum et glossarium inde
ab anno MCCXXXI usque ad annum MCCXL. Universitas Palackiana Olomucensis, Olomucii MMII.
ISBN 80-244-0402-8. Editor.Poslední aktualizace profilu:11.10.2007 - 14:23

<< zpět na seznam členů katedry

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz