top
spacer

Profil pedagoga

prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.

Zařazení:Sekce dějin raného novověku
Telefon:585 63 3249
E-mail:ivo.bartecek@upol.cz
Konzultační hodiny: LS 2017 - úterý 9.30 -10.30, KH
Sídlo:třída Svobody 671/8.
Další kontakty:ibart@post.cz
SYLABY
SPECIALIZACE
dějiny raného novověku, dějiny Latinské Ameriky, dějepisectví českých zemí společnost zemí Koruny české 17. století středoevropsko-latinskoamerické vztahy (vystěhovalectví, exil) obecné dějiny v české historiografii (historická iberoamerikanistika)
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE
Monografie a články:
Novověký exil. In: Česko-slovenská historická ročenka 1999. Brno, Vydavatelství MU, 1999, s. 13–16. ISBN
80-210-2233-7. Současně přetištěno In: Český a slovenský exil 20. století, svazek 2. Brno, Společnost
pro kulturu a dialog K 2001, 2002, s. 132–133. Sine ISBN.
André Simone: El Libro Negro del Terror Nazi en Europa (México 1943). In: Ibero-Americana Pragensia
XXXIV. Praha, Univerzita Karlova, 2000, s. 151–155. Traducción S. Binková. ISBN 80-246-0204-0,
ISSN 0536-2520.
Josef Šusta a Kolumbův lodní deník (Nakladatelství Novina, Praha 1942). In: Problematika historických
a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2000, Světová putování a česká knižní kultura.
Brno, Sdružení knihoven České republiky – Státní vědecká knihovna v Olomouci, 2000, s. 41–46. ISBN
80-7053-219-X.
Topografie krajanské přítomnosti v Latinské Americe. Minulost a současnost. In: Češi za hranicemi na přelomu
20. a 21. století. Praha, Univerzita Karlova – Etnologický ústav AV ČR, 2000, s. 129–135. ISBN
80-7184-932-4 (Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum), ISBN 80-85010-10-0 (Etnologický ústav
AV ČR). Spolu s J. Pavlíčkem.
Palackého cesta do Itálie roku 1837. In: Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, 52–53 svazek. Nový Jičín,
2000, s. 34–41.
Cestovatelé z českých zemí v Latinské Americe. Zlín – Prostějov – Vsetín, 2001, 55 s.
Exil jako předmět výzkumu a osobní zkušenost – Otakar Odložilík. In: Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách
raného novověku. Ústí nad Labem, Albis International, 2001, s. 44–50. ISBN 80-86067-57-2.
Dějiny Iberského poloostrova. Do přelomu 19. a 20. století. Olomouc, Vydavatelství UP, 2002, 177 s. ISBN
80-244-0505-9. Spolu s J. Polišenským.
Pozůstalost Jana Havlasy (1883–1964) v Literárním archivu Památníku národního písemnictví ve Starých
Hradech. In: Acta musealia 2002/1. Zlín, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2002, s. 39–56. ISSN
0862-8548.
Česká krajanská komunita v Latinské Americe. Možnosti a meze výzkumu. In: Sborník prací historických
XIX. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 31. Olomouc, 2003,
s. 377–382. ISBN 80-244-0450-8.
Vlastimil Kybal – historik v iberoamerickém světě. In: Vlastimil Kybal. Po československých stopách v Latinské
Americe. Verbum 7. Olomouc 2003. ISBN 80-239-1511-8, s. 7–20.
Die adeligen Reisenden aus den Ländern der Böhmischen Krone in Lateinamerika im 19. Jahrhundert. In:
Etudes Danubiennes. Les noblesses de Bohème et de Moravie au XIXe siècle. Tome XIX, Numero 1/2,
2003, s. 197–203. ISSN 0769–3656.
Viajeros de los Países Checos en Iberoamérica. Introdución al tema. In: Estudios Hispánicos XI, Wrocław
2003, s. 205–208. ISSN 0239–6661.
Doba se proměňuje a s ní i hrdinové – Ernesto Che Guevara. Doslov. In: Castañeda, Jorge G., Compeñero.
Život a smrt Che Guevary. Praha, BB Art, 2003, s. 384–388. ISBN 80-7341-000-1.
Nejstarší kartografický obraz Moravy/The Oldest Cartographic Picture of Moravia. Translation Jiří Vymlátil.
Olomouc 2004, 43 s. ISBN 80-244-0580-6.
Ediční a redaktorská činnost:
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Katedra historie. Informační příručka. Olomouc, Vydavatelství
UP, 2000, 134 s. ISBN 80-244-0102-9. Uspořádal ve spolupráci s J. Burešovou.
Historie 1999. Celostátní studentská vědecká konference. Katedra historie FF UP, Olomouc 1.–2. 12. 1999.
Olomouc, Repronis, 2000, 214 s. ISBN 80-244-0104-5. Garant/editor.
Cestovatelé z českých zemí v Latinské Americe. Prostějov, Muzeum Prostějovska, 2001, 55 s. ISBN 80-
86276-06-6. Odpovědný redaktor.
Elbel, M.: Bohemia Franciscana. Františkánský řád a jeho působení v českých zemích 17. a 18. století.
Olomouc, Katedra historie FF UP, 2001, 129 s. ISBN 80-244-0229-7. Redaktor.
Historiografie Moravy a Slezska, svazek 1. Olomouc, FF UP, Repronis, 2001, 192 s. ISBN 80-244-0103-7.
Editor, vedoucí redaktor.
Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Informační příručka. Olomouc, FF UP,
2001, 139 s. ISBN 80-244-0296-3. Uspořádal ve spolupráci s J. Burešovou.
Lach, J.: Josef Šusta a Dějiny lidstva. Olomouc, Katedra historie FF UP, 2001, 181 s. ISBN 80-244-0210-6.
Redaktor.
Osobnost a moc v 11. století. Adam Brémský o životě arcibiskupa Adalberta. Olomouc, Katedra historie FF
UP, 2001, 100 s. ISBN 80-244-0357-9. Redaktor.
Pavlíčková, R.: Sídla olomouckých biskupů. Mecenáš a stavebník Karel z Liechtensteinu-Castelkorna
1664–1695. Olomouc, Katedra historie FF UP, 2001, 195 s. ISBN 80-244-0358-7. Redaktor.
Palacký, František: Idea státu Rakouského. Olomouc, Katedra historie FF UP, 2002, 95 s. ISBN 80-244-
0506-7. Redaktor.
Válová, K.: Curia episcopalis Olomucensis v raném novověku. Olomouc, Katedra historie FF UP, 2002,
150 s. ISBN 80-244-0447-8. Redaktor.
Česká krajanská komunita ve světě. Možnosti a meze výzkumu. Katedra občanské výchovy Pedagogické
fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého
Olomouc, Ostrava 6. 12. 2001. In: Sborník prací historických XIX, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis,
Facultas Philosophica, Historica 31. Olomouc, UP Olomouc, 2003, s. 331–404. ISBN 80-
244-0450-8. Garant/editor.
Kybal, V.: Po československých stopách v Latinské Americe. Olomouc, Katedra historie FF UP, 2003, 79 s.
ISBN 80-244-0507-5. Editor, redaktor.
Papajík, D.: Majetkové poměry na střední Moravě ve 14.–16. století. Olomouc, Katedra historie FF UP,
2003, 192 s. ISBN 80-244-0674-8. Redaktor.
Studie z dějin emigrace. Slovník studentských prací. Olomouc, Katedra historie FF UP, 2003, 207 s. ISBN
80-244-0730-2. Redaktor.
Tetzel, G.: Cestovní deník Lva z Rožmitálu a na Blatné 1465–1467. Olomouc, Katedra historie FF UP, 2003,
67 s. ISBN 80-239-1838-9 (Nakladatelství Monse), ISBN 80-244-0728-0 (UP Olomouc). Redaktor.
Vlastimil Artur Polák-Avalos: Der erloschene Leuchter. Uhaslý svícen. Olomouc, 2003, 147 s. ISBN 80-239-
1510-X (Nakladatelství Monse), ISBN 80-244-0714-0 (UP Olomouc). Technický redaktor.
Fiala, J. – Nováková, M.: Moravský osvícenec J. V. Monse (1733–1793). Olomouc, Katedra historie FF UP,
2003, 130 s. ISBN 80-239-1839-7. Redaktor.
Lach, J.: Josef Šusta 1874–1945. A History of a Life. A Life in History. Olomouc, Katedra historie FF UP,
2003, 105 s. ISBN 80-244-0710-4. Redaktor.
Skoumalová, E.: Německá vlastivědná a historická práce na Šumpersku a Zábřežsku do roku 1945. Olomouc,
Katedra historie FF UP, 2004, 141 s. ISBN 80-244-0944-5. Redaktor.
Rechcigl, Jr., Miloslav: Czech-American Historic Sites, Monuments and Memorials. Olomouc, Univerzita
Palackého – Ostrava, 2004, 141 s. ISBN 80-7329-069-3. Odpovědný redaktor.
Holinková, J.: Dvě studie z dějin městské školy na Moravě v předbělohorském období. Olomouc, Katedra
historie FF UP, 2005, 203 s. ISBN 80-244-0987-9. Redaktor.
Komendová, J.: Středověká Rus a vnější svět. Olomouc, Katedra historie FF UP, 2005, 140 s. ISBN 80-
244-1022-2. Redaktor.
Polišenská, M.: České desky zemské: Vliv moravského archivnictví a geneze Českého zemského archivu.
Olomouc, Katedra historie FF UP, 2005, 196 s. ISBN 80-244-1319-1. Redaktor.
Josef Dobrovský a Morava. Olomouc, Katedra historie FF UP, 2006, 69 s. ISBN 80-7329-121-5. Editor,
redaktor. Ve spolupráci s M. Pospíchalem.
Dalimilova kronika v Olomouci. Pařížský zlomek latinského překladu. Olomouc 2006. Nepaginováno, sine
ISBN. Redaktor.

Poslední aktualizace profilu:13.2.2017 - 11:01

<< zpět na seznam členů katedry

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz