top
spacer

Aktuality

Poděkování

Jan Stejskal 22.12.2016

Milé studentky, milí studenti,

 dovoluji si vám poděkovat, že jste v uplynulém roce právě vy způsobili, že je naše Katedra příjemným místem k vzájemnému potkávání. Promiňte prosím všechna případná příkoří, která se vám stala. Zachovejte Katedře přízeň v novém roce.

S přáním poklidných Vánoc

 

Jan Stejskal. 

 

Exkurze "Ve stínu francouzské gotiky aneb Pikardií od Kresčaku na Sommu"

Radmila Pavlíčková 16.12.2016

29. 4. - 6. 5. 2017 pořádá ÚHV Univerzity Pardubice odbornou studentskou exkurzi., bližší informace http://uhv.upce.cz/cs/exkurze-uhv/ a v příloze.

Zájemci jsou srdečně zváni, v případě splnění odborných podmínek je možno získat kredity. Přihlásit se je třeba do 30. 1. 2017, kontakt:

Možnost publikování pro studenty

Markéta Peřinová 15.12.2016

Vážení,

rád bych vás touto cestou upozornil na možnost publikování studentských a absolventských prací v oblasti historických a příbuzných věd v odborném sborníku Studia Iuvenilia – Studentské historické sešity, vydávaném Ostravskou Univerzitou v Ostravě.

Sborník je určen studentům a absolventům do 35 let. Přivítáme příspěvky z oblasti českých a středoevropských dějin od středověku po současnost, stejně jako recenze a zprávy z činnosti studentských organizací apod.

Uzávěrka pro zaslání textů do aktuálně připravovaného čísla je 31. března 2016.

Kontakt: studentsky.sbornik@seznam.cz.

Za redakci

Ondřej Kolář

O plagiátech a jejich ubohých autorech

Jaroslav Miller 16.1.2009

Prosím všechny studenty katedry historie FF UP, aby si přečetli mou filipiku nazvanou "O plagiátech a jejich ubohých autorech", která byla otištěna v Žurnále UP, 1/2009. Adresátem mého textu je totiž jeden z vašich kolegů, ale dotýká se všech. A bude vůbec nejlepší, když si přečtete i v mé stati zmiňovaný román Henryho Fieldinga, "Tom Jones" (Londýn 1749). Neboť praví mnoho moudrého o plagiátech a zároveň je to výborný pramen z raného novověku.

Jaroslav Miller 

Zobrazené aktuality: 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 85
patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz