top
spacer

Aktuality

Výběrové řízení CEEPUS pro ak. rok 2017/2018

Radmila Švaříčková Slabáková 8.3.2017

Možnost studia (3 měsíce) či badatelského pobytu (1 měsíc) na univerzitách ve Vídni, Krakově, Piliscsabě-Budapešti, Sofii, Kluži, Banské Bystrici a Škodaru.

Hrazeno stipendiem CEEPUSu.

Přihlášky do 27. 3. 2017.

Informační schůzka v pondělí 13. 3. v 16.30 v pracovně R. Švaříčkové Slabákové. 

Další informace v příloze.

 

 

Vodácká exkurze KHi

Jan Stejskal 4.3.2017

Vážení a milí,

dovoluji si vás upozornit, že příslušný příspěvek za pronájem lodí na naši letošní vltavskou exkurzi se vybírá na sekretariátu katedry do konce června.

 

S pozdravem

Jan Stejskal. 

 

 

 

 

Volby do akademických senátů (AS FF a AS UP)

Jan Stejskal 4.3.2017

Vážení a milí,

obracím se na Vás s upozorněním, že byly vyhlášeny volby do akademických senátů (fakultního i univerzitního). Tato vámi volená shromáždění zejména zvolí děkana a rektora - mají navíc zásadní vliv na život naší katedry, její rozpočet, podmínky pro studium... Prosím, věnujte volbám pozornost, povzbuďte schopné kolegy a kolegyně mezi studenty, aby kandidovali, hlasujte...Nedopusťte prosím situaci, kdy by naše katedra neměla zastoupení a rozhodovali o ní jiní. Bližší info viz: http://asff.upol.cz/index.php/volby-2017/

S pozdravem

 

Jan Stejskal 

Katederní IGA 2017 - schůzka 8. 3. v 8:30

Radmila Pavlíčková 2.3.2017

Schůzka pro spoluřešitelky a spoluřešitele katederního projektu IGA se koná ve středu 8. března v 8:30.

Účast nutná - informace o způsobu čerpání finanční podpory, administrativě a odevzdávání výstupů.

Radmila Prchal Pavlíčková

Nabídka zahraniční stáže pro studenty - Nizozemí

Markéta Peřinová 1.3.2017

Vážení studenti,

v příloze naleznete info o jedinečné pětiměsíční stáži v Nizozemí, uzávěrka přihlášek 15. března 2017.

M. P. 

Atraktivní stáž!

Markéta Peřinová 1.3.2017

Dobrý den všem, 

prosím o propagaci následující nabídky, jedná se o prestižní stáž!

Momentálně nás výborně reprezentuje již jedna naše studentka a bylo by skvělé, pokud by ji nahradil opět někdo z UP.

Deadline je již 12. března 2017!

https://www.upol.cz/index.php?id=628&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=848

Děkuji a přeji Vám krásný den!

Mgr. Lenka Haničáková

referentka oddělení pro zahraniční záležitosti
Foreign Affairs Coordinator

                                
Univerzita Palackého v Olomouci | Palacky University Olomouc
Filozofická fakulta
 | Faculty of Arts
585 633 496

lenka.hanicakova@upol.cz | www.upol.cz

Badatelská soutěž

Markéta Peřinová 25.2.2017
Dobrý den,
 
badatelskou soutěž COURAGE - NEZÁVISLÁ KULTURA A ŽIVOT ZA SOCIALISMU V ČESKOSLOVENSKU pořádá česká sekce mezinárodního projektu COURAGE. Soutěž je určena především mladým badatelům humanitních věd – myslím, že by mohla Vaše kolegy zaujmout. Více o soutěži najdete v dokumentu v příloze, na www.moderni-dejiny.cz/courage nebo na Facebooku www.facebook.com/couragecs.
  
S pozdravem
 
Václav Sixta
Ústav českých dějin FF UK

Nabídka zaměstnání na NPÚ

Radmila Pavlíčková 21.2.2017

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci nabízí absolventovi VŠ, vzdělanému v oboru historie, dějiny umění, archivnictví, či pomocné vědy historické zaměstnání na dobu určitou s optimálním nástupem od 1. 6. 2017. Jde o roční odbornou praxi, zprostředkovanou  Úřadem práce. Odborná praxe je vázaná na úkol Základní evidence mobiliárních fondů instalovaných objektů, které jsou ve správě olomouckého pracoviště NPÚ – v roce 2017 budou práce zaměřeny na mobiliář hradu Šternberk, hradu Bouzov a zámku Velké Losiny. Mobiliární fondy objektů jsou zpracovávány v příslušné databázi NPÚ, předpokladem jsou práce v terénu. Odborná praxe bude převážně soustředěna na mobiliární fond zámku Velké Losiny. Podmínkou přijetí do pracovního poměru je zaevidování absolventa VŠ na Úřadu práce. Kontakt: Mgr. Iva Orálková, NPÚ ÚOP v Olomouci, tel.: 724 663 751, oralkova.iva@olomouc.npu.cz

Seminář XD19F

Jan Růžička 19.2.2017

Milí studenti,

pokud nemůžete v knihovně sehnat publikaci Zrození občana, a tím pádem texty určené k prostudování na příští seminář, napište mi e-mail.

S pozdravem

Jan Růžička 

Všem, kteří mají předměty vyučované Janou Oppeltovou

Jana Oppeltová 13.2.2017

Milí kolegové a milé kolegyně, 

věnujte prosím pozornost informacím v příloze tohoto mailu.  Týkají se předmětů pomocné vědy historické (pro 1. a 2. ročník), diplomatika I., stavební památka a různých praxí.

V případě praxí se prosím zkuste dostavit na vstupní schůzku a to ve středu 15. 2. v 18.30 do posluchárny 3.07 (učebna archivnictví), zde Vám budu k dispozici pro veškeré dotazy.

Děkuji, že mi budete věnovat pozornost.

Jana Oppeltová 

 

Zobrazené aktuality: 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 | 71 - 77
patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz