top
spacer

Aktuality

Nepřítomnost Jany Oppeltové

Jana Oppeltová 30.10.2017

Milí kolegové, milé kolegyně, 

nezlobte se, prosím, ale ani tento týden tj. 1. a 2. 11. se nepotkáme. Odvolávám pro tento týden svou výuku, vyjma Paleografie I.1., kterou za mne laskavě převezme dr. Ema Šimková. Na náhradě výuky se domluvíme po mém návratu. Páteční praxe 3. 11. v továrně Zora (Nestlé) se bude konat též pod vedením dr. Šimkové.   

Jana Oppeltová  

Nepřítomnost Jany Oppeltové

Jana Oppeltová 23.10.2017

Vážení kolegové, vážené kolegyně, 

velmi se Vám omlouvám, ale v tomto týdnu se do školy nedostavím, neboť mi dnes moje ošetřující lékařka vystavila neschopenku. Odvolávám pro tento týden svou výuku, vyjma Paleografie I.1., kterou za mne laskavě převezme dr. Ema Šimková. Na náhradě výuky se domluvíme po mém návratu. Páteční praxe v továrně Zora (Nestlé) se bude konat též pod vedením dr. Šimkové.   

Jana Oppeltová 

Výuka Jany Oppeltové 18. a 19. října

Jana Oppeltová 17.10.2017

Milí kolegové, milé kolegyně, 

jak jsem avizovala, účastním se v tomto týdnu konference Libri speculum vitae v Brně. Proto nebudu konat své semináře a přednášky - s výjimkou předmětu Paleografie I. 1. (středa 11.30 - 13.00), kde mne laskavě zastoupí dr. Ema Tomášková. 

Děkuji Vám za pochopení

Jana Oppeltová 

Cena Z. Horského za disertaci - Jiří Luňáček

Markéta Peřinová 11.10.2017
Katedra historie srdečně gratuluje Mgr. Jiřímu Luňáčkovi, Ph.D., k získání Ceny Z. Horského, udělenou Společností pro dějiny věd a techniky za rok 2017 za disertační práci Činnost hlavních polních nemocnic na Moravě 1813 - 1814.

Výuka Jany Oppeltové 11. a 12. října

Jana Oppeltová 10.10.2017

Milí kolegové a kolegyně, 

ráda bych Vám oznámila, že - navzdory vyhlášenému děkanskému volnu - budu konat svou přednášku z PVH ve středu 11. 10. od 13.15 hodin tak, jak je to v rozvrhu. Nerada bych o ni přišla, mám naplánovánu účast na nějaké konferenci a bojím se, aby nám společná setkání nad PVH nechyběla. 

Naopak ve čtvrtek 12. 10. odvolávám svou přednášku a seminář z kodikologie od 8.00 do 9.30 z důvodu účasti na schůzi katedry. 

Děkuji za pochopení

Jana Oppeltová 

Stipendia na studium/badatelský pobyt v zahraničí do zemí mimo EU

Radmila Švaříčková Slabáková 6.10.2017

Mobility Bc., Mgr. a Ph.D. studentek a studentů na ak. rok 2017/2018 - v rámci meziuniverzitních smluv a tzv. Freemovers.

Možnost 1měsíčního až 10měsíčního studia, u Ph.D. studujících možnost badatelských pobytů (USA, Čína apod.).

Deadline: 27. 10. 2017, Odd. zahr. zál. FF UP

Bližší informace- přiložený plakátek a https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/stipendijni-programy/

Problém interpretace středověké historiografie na příkladu českých středověkých kronik

Michaela Antonín Malaníková 1.10.2017

Vážené kolegyně a kolegové,

 

dne 4. 10. prosloví v rámci kurzu Text a kontext: literatura jako historický pramen (středa 9.40 - 11.15, SP4) přednášku na téma Problém interpretace středověké historiografie na příkladu českých středověkých kronik doc. Robert Antonín (Ostravská univerzita).

Vítání jsou všichni zájemci a zájemkyně o tuto problematiku.

S pozdravy

Michaela Antonín Malaníková 

Dodatečné výběrové řízení pro program CEEPUS na letní semestr 2017/2018

Radmila Švaříčková Slabáková 27.9.2017

Volná místa na měsíční badatelské pobyty do Vídně, Krakova, Piliscsaby/Budapešti, Banské Bystrice, Sofie (možný i delší studijní pobyt) a Škodaru.

Hrazeno  stipendiem CEEPUSu.

Uzávěrka přihlášek 19. 10. 2017.

Další informace v příloze. 

Poděkování studentkám a studentům

Radmila Pavlíčková 19.9.2017

Milé kolegyně a milí kolegové,
děkujeme za Vaše masivní nasazení při přípravách a průběhu historického kongresu. Vážíme si toho, že jsme se na vás mohli ve všem spolehnout. Viděli jsme, že jste vždy na svých místech, ochotní, milí, příjemní, nápomocní a nápadití, bylo-li třeba něco vyřešit. Vážíme si toho, že vás máme a jsme na vás hrdí.

Řada účastnic a účastníků se na nás spontánně v průběhu kongresu obracela a oceňovala Vaši práci - ať už se jednalo o služby v místnostech, odchytávače ve městě, hlídače u vchodů, Vás, kteří jste nabízeli občerstvení a tak dále - všechny pozice zde nelze vyjmenovat, ale vy to víte sami dobře (padala slova jako úžasní, neuvěřitelní, jsou všude:)

Doufáme, že i pro vás byla vaše přítomnost na kongresu v něčem inspirativní a omlouváme se, pokud něčí jednání a chování neodpovídalo běžným standardům. I díky Vám byla dalším „sjezdům“ nasazena vysoká laťka a i díky Vám vejde tato akce do historie.

Ještě jednou díky za Váš čas a hodně sil do začátku semestru,
Radmila Švaříčková Slabáková
Radmila Prchal Pavlíčková

Posluchčům, zapsaným na předměty Pomocné vědy historické (XPV1) a praxe (QDK, QKFK, QNHP, QOKF, QPLT, QSP)

Jana Oppeltová 17.9.2017

Milí kolegové

v příloze naleznete instrukce pro ty, kteří mají zapsán předmět Pomocné vědy historické - a to rozdílně pro posluchače 1. a 2. ročníku, a dále pro ty, jenž si zapsali některou z praxí, která se skrývá pod zkratkou začínající na písmeno Q.

Věnujte jim, prosím, pozornost.

S přáním úspěšného začátku semestru

 Jana Oppeltová 

Zobrazené aktuality: 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 85
patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz