top
spacer

Aktuality

Výuka Jany Oppeltové 11. a 12. října

Jana Oppeltová 10.10.2017

Milí kolegové a kolegyně, 

ráda bych Vám oznámila, že - navzdory vyhlášenému děkanskému volnu - budu konat svou přednášku z PVH ve středu 11. 10. od 13.15 hodin tak, jak je to v rozvrhu. Nerada bych o ni přišla, mám naplánovánu účast na nějaké konferenci a bojím se, aby nám společná setkání nad PVH nechyběla. 

Naopak ve čtvrtek 12. 10. odvolávám svou přednášku a seminář z kodikologie od 8.00 do 9.30 z důvodu účasti na schůzi katedry. 

Děkuji za pochopení

Jana Oppeltová 

Stipendia na studium/badatelský pobyt v zahraničí do zemí mimo EU

Radmila Švaříčková Slabáková 6.10.2017

Mobility Bc., Mgr. a Ph.D. studentek a studentů na ak. rok 2017/2018 - v rámci meziuniverzitních smluv a tzv. Freemovers.

Možnost 1měsíčního až 10měsíčního studia, u Ph.D. studujících možnost badatelských pobytů (USA, Čína apod.).

Deadline: 27. 10. 2017, Odd. zahr. zál. FF UP

Bližší informace- přiložený plakátek a https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/stipendijni-programy/

Pozvánka na International Mobility Days 2017 vol. 2

Petra Hubená 3.10.2017

Zahraniční oddělení UP si Vás dovoluje pozvat na sérii informačních schůzek o možnostech studia nebo stáže v zahraničí. Tyto schůzky proběhnou ve dnech 09. - 12. 10. 2017 v rámci International Mobility Days 2017.

Program:

PONDĚLÍ 09. 10. 2017 (Křížkovského 8, Rektorát UP, K8-U1)

13:30 – 15:30     FULBRIGHT – stipendia pro studenty i akademické pracovníky, zkušenosti absolventů a diskuze
14:30 – 15:30     AIA – prezentace programu

Doprovodný program (Žižkovo nám. 5, PdF UP, AULA)
18:00 – 20:00     NATIONAL PRESENTATIONS – národní prezentace zahraničních studentů

Čeká Vás plno informací, zkušeností, odpovědí na otázky a spousta inspirace!

Kontakt: iro@upol.cz
Facebook: https://www.facebook.com/events/1649972798644637/

Problém interpretace středověké historiografie na příkladu českých středověkých kronik

Michaela Antonín Malaníková 1.10.2017

Vážené kolegyně a kolegové,

 

dne 4. 10. prosloví v rámci kurzu Text a kontext: literatura jako historický pramen (středa 9.40 - 11.15, SP4) přednášku na téma Problém interpretace středověké historiografie na příkladu českých středověkých kronik doc. Robert Antonín (Ostravská univerzita).

Vítání jsou všichni zájemci a zájemkyně o tuto problematiku.

S pozdravy

Michaela Antonín Malaníková 

Dodatečné výběrové řízení pro program CEEPUS na letní semestr 2017/2018

Radmila Švaříčková Slabáková 27.9.2017

Volná místa na měsíční badatelské pobyty do Vídně, Krakova, Piliscsaby/Budapešti, Banské Bystrice, Sofie (možný i delší studijní pobyt) a Škodaru.

Hrazeno  stipendiem CEEPUSu.

Uzávěrka přihlášek 19. 10. 2017.

Další informace v příloze. 

Poděkování studentkám a studentům

Radmila Pavlíčková 19.9.2017

Milé kolegyně a milí kolegové,
děkujeme za Vaše masivní nasazení při přípravách a průběhu historického kongresu. Vážíme si toho, že jsme se na vás mohli ve všem spolehnout. Viděli jsme, že jste vždy na svých místech, ochotní, milí, příjemní, nápomocní a nápadití, bylo-li třeba něco vyřešit. Vážíme si toho, že vás máme a jsme na vás hrdí.

Řada účastnic a účastníků se na nás spontánně v průběhu kongresu obracela a oceňovala Vaši práci - ať už se jednalo o služby v místnostech, odchytávače ve městě, hlídače u vchodů, Vás, kteří jste nabízeli občerstvení a tak dále - všechny pozice zde nelze vyjmenovat, ale vy to víte sami dobře (padala slova jako úžasní, neuvěřitelní, jsou všude:)

Doufáme, že i pro vás byla vaše přítomnost na kongresu v něčem inspirativní a omlouváme se, pokud něčí jednání a chování neodpovídalo běžným standardům. I díky Vám byla dalším „sjezdům“ nasazena vysoká laťka a i díky Vám vejde tato akce do historie.

Ještě jednou díky za Váš čas a hodně sil do začátku semestru,
Radmila Švaříčková Slabáková
Radmila Prchal Pavlíčková

Posluchčům, zapsaným na předměty Pomocné vědy historické (XPV1) a praxe (QDK, QKFK, QNHP, QOKF, QPLT, QSP)

Jana Oppeltová 17.9.2017

Milí kolegové

v příloze naleznete instrukce pro ty, kteří mají zapsán předmět Pomocné vědy historické - a to rozdílně pro posluchače 1. a 2. ročníku, a dále pro ty, jenž si zapsali některou z praxí, která se skrývá pod zkratkou začínající na písmeno Q.

Věnujte jim, prosím, pozornost.

S přáním úspěšného začátku semestru

 Jana Oppeltová 

Katedra historie FF UP vyhlašuje výběrové řízení na studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+ na letní semestr 2017/2018

Petra Hubená 13.9.2017
Volná místa na univerzitách ve Spojeném království, Belgii, Francii – Sorbonně, Německu, Chorvatsku i v Nizozemí…

Podmínky a informace naleznete prostřednictvím aplikace Erasmus+ erasmusplus.upol.cz 

Přihlásit se lze do 8. 10. 2017.

Nabídka práce v oboru

Radmila Pavlíčková 5.9.2017

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci nabízí absolventovi VŠ, vzdělanému v oboru historie, dějiny umění, archivnictví, či pomocné vědy historické zaměstnání na dobu určitou s optimálním nástupem v průběhu posledního čtvrtletí roku 2017. Jde o roční odbornou praxi, zprostředkovanou  Úřadem práce. Odborná praxe je vázaná na úkol Základní evidence mobiliárních fondů instalovaných objektů, které jsou ve správě olomouckého pracoviště NPÚ – v roce 2017 budou práce zaměřeny na mobiliář hradu Šternberk, hradu Bouzov a zámku Velké Losiny. Mobiliární fondy objektů jsou zpracovávány v příslušné databázi NPÚ, předpokladem jsou práce v terénu. Podmínkou přijetí do pracovního poměru je zaevidování absolventa VŠ na Úřadu práce. Kontakt: Mgr. Iva Orálková, NPÚ ÚOP v Olomouci, tel.: 724 663 751, oralkova.iva@npu.cz

statnice - archivnictvi

Jana Oppeltová 28.8.2017
Vážené kolegyně a kolegové,
   
v příloze najdete harmonogram úterních a středečních státnic,
zároveň upozorňujeme, že časy jsou spíše orientační, hodně bude záležet na situaci,
praktická zkouška se bude konat v průběhu celého úterního dopoledne, souběžně s ARSD a APVH,
na vykonání ARZAM však budete mít dostatek času.
   
Zítra se těšíme na viděnou
 
Jana Oppeltová, Věra Slavíková a Ema Šimková
Zobrazené aktuality: 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 | 71 - 76
patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz