top
spacer

Harmonogram KHI FF UP

ZS 2017/2018

 • Mezní termín pro splnění studijních povinností za minulý rok 2016/2017: 4. 9. 2017


 • Mezní termín pro zadávání výsledků do IS STAG: 5. 9. 2017, 15:00


 • Zimní semestr: 1. 9. 2017 - 11. 2. 2018


 • Výuka: 18. 9. – 17. 12. 2017 (týden 11. – 15. 12. je zápočtový)


 • Informační schůzka pro studenty 1. ročníku (začátek přednášky z dějin starověku): pondělí 18. 9. 2017, 11:30


 • Vypsání termínů lednových SZZk / obhajob do IS STAG:do 16. 11. 2017


 • Termín pro zadávání témat Mgr. diplomových prací:do 30. 11. 2017


 • Den otevřených dveří UP: 1.12.2017


 • Termín pro odevzdání a evidenci Bc. a Mgr. diplomových prací k lednovým obhajobám (STAG): do čtvrtka 14. 12. 2017, 11:00


 • Termín ukončení zápisu k lednovým SZZk a obhajobám (STAG)*:do čtvrtka 14. 12. 2017, 11:0 0


 • Termín kontroly studijních povinností (uzavření studia) k lednovým SZZk / obhajobám (STAG) (pouze pro studenty FF, mezifakultní studenti se řídí termíny jednotlivých fakult): do čtvrtka 14. 12. 2017, 11:00


 • Zimní zkouškové období: 2. 1. – 9. 2. 2018


 • Státní závěrečné zkoušky (SZZk) a obhajoby: 8. 1. – 26. 1. 2018 (bude upřesněno)


 • Den otevřených dveří UP: 20. 1. 2018


 • Letní semestr: 12. 2. – 30. 6. 2018


 • *Dodatečný zápis ke státním zkouškám a obhajobám nebude bez výjimky možný!

  Harmonogram KHI 2017  Přijímací řízení 2018/2019

 • Podání přihlášky pro všechny typy a formy Bc. a navazujícího Mgr. studia oborů akreditovaných v českém jazyce: 1. 11. 2017 – 28. 2. 2018


 • Podání přihlášky pro Bc. a navazující Mgr. studium u oborů akreditovaných v cizím jazyce: 1. 11. 2017 – 31. 3. 2018


 • Podání přihlášky pro Ph.D. studium (česky i cizojazyčně akreditované obory): 1. 11. 2017 – 30. 4. 2018
 • Viz také podrobný harmonogram akademického roku 2017/ 2018 na FF UP
  http://www.ff.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/studium/Harmonogram_FF-2017-2018.pdf

  poslední aktualizace: 8.9.2017
  patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
  bottom
  © 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz