top
spacer

Harmonogram KHI FF UP

ZS 2018/2019

 • Zimní semestr: 1. 9. 2018 – 10. 2. 2018


 • Výuka: výuka v zimním semestru, 13 výukových týdnů (týden 10. – 14. 12. je zápočtový)


 • Mezní termín pro splnění studijních povinností za minulý rok 2017/2018: 6.9. 2018


 • Mezní termín pro zadávání výsledků do IS STAG: 7.9. 2018


 • Informační schůzka pro studenty 1. ročníku(začátek přednášky z dějin starověku: pondělí 17. 9. 2018, 11:30


 • Vypsání termínů lednových SZZk / obhajob do IS STAG:do 15. 11. 2018


 • Termín pro zadávání témat Mgr. diplomových prací: do 30. 11. 2018


 • Den otevřených dveří UP: 7. 12. 2018 (pátek)


 • Termín pro odevzdání a evidenci Bc. a Mgr. diplomových prací k lednovým obhajobám (STAG): do čtvrtka 13. 12. 2018, 11:00


 • Termín ukončení zápisu k lednovým SZZk a obhajobám (STAG): do čtvrtka 13. 12. 2018, 11:00


 • Termín kontroly studijních povinností (uzavření studia) k lednovým SZZk / obhajobám (STAG)(pouze pro studenty FF, mezifakultní studenti se řídí termíny jednotlivých fakult):do čtvrtka 13. 12. 2018, 11:00


 • Zimní zkouškové období: 2. 1. – 8. 2. 2019


 • Státní závěrečné zkoušky (SZZk) a obhajoby: 7. 1. – 25. 1. 2019 (bude upřesněno)


 • Den otevřených dveří UP: 19. 1. 2018 (sobota)


 • Letní semestr: 11. 2. – 31. 8. 2019


 • Dodatečný zápis ke státním zkouškám a obhajobám nebude bez výjimky možný!


  Harmonogram katedry historie ZS 2018  Viz také podrobný harmonogram akademického roku 2018/ 2019 na FF UP

  Harmonogram akademického roku 2018/2019 na FF UP,


  Přijímací řízení 2019/2020

 • Podání přihlášky pro všechny typy a formy Bc. a navazujícího Mgr. studia oborů akreditovaných v českém jazyce:1. 11. 2018 – 28. 2. 2019


 • Podání přihlášky pro Bc. a navazující Mgr. studium u oborů akreditovaných v cizím jazyce: 1. 11. 2018 – 31. 3. 2019


 • Podání přihlášky pro Ph.D. studium (česky i cizojazyčně akreditované obory): 1. 11. 2018 – 30. 4. 2019 • poslední aktualizace: 17.9.2018
  patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
  bottom
  © 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz