top
spacer

Aktuality

konference „Karl Postl / Charles Sealsfield in den Böhmischen Ländern und den USA“

Markéta Peřinová 18.1.2018

Vážení kolegové,

velmi rádi bychom vás pozvali na konferenci „Karl Postl / Charles Sealsfield in den Böhmischen Ländern und den USA“, která se koná 4.-7. 10. 2018 v Praze, a kterou pořádí Mezinárodní společnost Charlese Sealsfielda (Internationale Charles Sealsfield-Gesellschaft) a Výzkumné centrum Kurta Krolopa při Ústavu germánských studií na FF UK.

V příloze naleznete call for papers (německy a anglicky).

Pořadatelé se těší na váš zájem a vaše příspěvky. Návrhy a dotazy prosím posílejte prof. Wynfriedu Krieglederovi (wynfrid.kriegleder@univie.ac.at).

Děkuji a těšíme se na viděnou,

Lukáš Motyčka

Mgr. Lukáš Motyčka, Ph.D.
Ústav germánských studií | Filozofická fakulta
Univerzita Karlova v Praze
(Institut für germanische Studien
Philosophische Fakultät der Karls-Universität Prag)
Náměstí Jana Palacha 2 | CZ - 11638 Praha 1

CFP: Konference AHMP - Praha v obnoveném státě, 16.-17. října 2018, Praha

Markéta Peřinová 3.1.2018

Vážené dámy a pánové, vážení kolegové,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat pozvánku na 37. mezinárodní konferenci Archivu hl. města Prahy pořádanou ve spolupráci s dalšími partnerskými institucemi.

Letošní konference s názvem „Praha v obnoveném státě – zemská metropole hlavním městem nové republiky“ se bude konat ve dnech 16. a 17. října 2018 v Praze (Obecní dům).

Konference se bude věnovat rozvoji Prahy i ostatních (středo)evropských hlavních měst a regionálních metropolí v období let 1918–1938, jejich modernizaci a proměně po stránce urbanistické, sociální i politické etc. Více v přiloženém Call for Papers.

 V případě zájmu o Vaši aktivní účast zašlete, prosím, název a abstrakt Vašeho příspěvku spolu s uvedením Vašeho jména, titulu a instituce nejpozději do 15. dubna 2018 na níže uvedenou kontaktní adresu.

  Shrnující informace:

  ·               Termín konání: 16.–17. října 2018

·               Místo konání: Praha, Obecní dům

·               Termín podání přihlášek: 15. dubna 2018 (organizátoři si vyhrazují právo výběru příspěvků)

·               Délka příspěvku: max. 15–20 minut

·               Jednací jazyky: čeština, němčina (simultánní tlumočení), příp. angličtina

·               Publikace příspěvků: v monotematickém čísle v rámci řady Documenta Pragensia (max. 25 normostran) http://www.ahmp.cz/index.html?mid=52&wstyle=0&page=%27%27  

·               Konferenční poplatek: nehradí se

·               URL: http://www.ahmp.cz/index.html?mid=117

 Těšíme se na setkání!

Jménem organizátorů

PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.

Kontaktní adresa:

PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.
Archiv hl. města Prahy
Archivní 6
149 00 Praha 4
Tel.: 236 004 020
E-mail: Marketa.Ruckova@praha.eu

URL: www.ahmp.cz
patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz