top
spacer

Aktuality

výuka - dr. Militký

Markéta Peřinová 26.9.2018

Vážení studenti,

ze zdravotních důvodů se ruší zítřejší (čtvrtek, 27. 9., 09:45-11:15 hod.) dopolední seminář dr. Militkého (KHI/XDSJH).

Odpolední výuku dr. Militkého (KHI/XDSP, přednáška, 13:15-14:45 hod.) převezme dr. Koucká.

Děkuji vám za pochopení,

M. P. 

Výběrové přednášky z archeologie pro historiky (XVPA1, XVPA2, XVPA3)XVPA3)

Pavlína Kalábková 20.9.2018

V tomto zimním semestru nabízíme studentům historie a archivnictví možnost vybrat si z níže uvedený témat výběrových přednášek. Student si vybere jedno téma pod zkratkou XVPA1 nebo XVPA2 nebo XVPA3 a tuto přednášku navštěvuje v uvedených termínech. Na konkrétní přednášku se přihlásí až vyučujícímu při první realizované hodině. Sylaby jednotlivých přednášek jsou uveřejněny na webu katedry, pod sylaby výuky sekce archeologie. Formu závěrečného kolokvia si určuje každý přednášející zvlášť. Po jeho absolvování je Vám výsledek zapsán do STAGu mnou jako garantkou předmětu. Pavlína Kalábková

Témata přednášek XVPA2 nebo XVPA3, ze kterých je možné vybírat.

1. Kultura – adaptační mechanismus lidského rodu

pátek: PA 9,45 – 13,00 hod

zahájení  12.10.2018

pouze v termínech: 12.10.; 26.10.; 2.11.; 16.11.; 30.11.a 7.12.

PhDr. Ivana Fridrichová, Ph.D.

 

2. Možnosti výzkumu paleolitických lokalit

zahájení 21. 9. 2018

pátek: PA 9,45 – 13,00 hod

pouze v termínech: 21. 9.; 5.10.; 19.10.; 9.11.; 23.11.; 14.12.. – budou potvrzeny

jeden z termínů bude věnován terénnímu výzkumu formou povrchového sběru

PhDr. a Ing. Petr Škrdla, Ph.D., Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně

3. Vybrané kapitoly ze starší a střední doby bronzové

zahájení: 4. října 2018

ČT 15,00-18,15 HOD, PA 8,45 – 12,00 hod

pouze v termínech: 4./5.10.; 15./16.11.; 13./14.12.

4./5.10. Mgr. Klára Šabatová, Ph.D., MU Brno: Aktuální otázky pohřebního ritu starší doby bronzové; Projevy ekonomických změn ve střední době bronzové 

15./16.11. doc. PhDr. Ondřej Chvojka, Ph.D., JČU České Budějovice

13./14.12. Mgr. Martin Bača, Ph.D., UK Bratislava: Vráble - fenomenální lokalita staršej doby bronzovej na JZ Slovensku; Záver staršej doby bronzovej na Slovensku.

Peška (koordinace, atestace) + externisté (přednášející) 

 

4. Vybrané kapitoly z doby popelnicových polí a halštatu

zahájení: 11.10.2018

ČT 15,00-18,15 HOD, bloková výuka 1x14 dní

pouze v termínech: 11.10.; 25.10.; 1.11.; 8.11.; 22.11.; 29.11.; 6.12.

11.10. Mgr. Martin Golec, Ph.D.: Elity doby halštatské na Moravě; Řemeslo a obchod doby halštatské na Moravě

25.10. Mgr. Martin Golec, Ph.D.: Depoty doby halštatské na Moravě; "Skýtové" na Moravě a na Slovensku

1.11. prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, DrSc. Stuchlík: Zlato v době bronzové halštatské na Moravě; Říčan: Skýtové na Ukrajině a v Rusku a Nové výzkumy Skýtů v Podněstří v roce 2018

8.11. PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D. : Vybrané kapitoly z období popelnicových polí a doby halštatské ze Slezska; Mgr. David Parma, Ph.D.: Kontextuální interpretace žárových hrobů mladší doby bronzové

22.11. PhDr. Pavel Fojtík: Oltáře lužické kultury z Prostějovska; Laučík: Úvod do studia symbolů platěnické kultury na Moravě

29.11. PhDr. a Ing. Lubor Smejtek, Ph.D.: Deponování v době bronzové; Metalurgie v době bronzové

6.12. Čisťakova: Odívání v době halštatské; Pohřby s vozy v bylanské kultuře

Golec (koorrdibace, přednášející, atestace) + externisté (přednášející)

 

5. Blízký Východ v islámském období z pohledu archeologie

učebna 1.04  

Zahájení: 11.10.2018

ČT 15,00 – 18,15 hod

bloková výuka ve vybraných termínech: 11.10.; 18.10, 1.11.,15.11.; 29.11. a 13.12. 2018

Nováček

 

6. Archeologie modernity

čtvrtek učebna 1.04; pátek učebna 3.04

zahájení:  

bloková výuka

ČT 15,00 – 18,15 hod a PA 8,45 – 12,00 hod

pouze v termínech: 25./26.10.; 22./23.11.; 6./7.12. 2018.

PhDr. Michal Bureš, Ph.D.; Mgr. Michal Rak, Ph.D.; Mgr. Lukáš Funk, Ph.D.

 

 

 

History on Film, Film on History 1 (KHI/HOF1)

Tomáš Somer 19.9.2018

Milí studenti,

seminář History on Film 1 začíná příští týden (26.9.). Bude se konat v čase 17:20-19:45 v aule CMTF. Letošním tématem jsou dějiny Francie ve filmu, zimní semestr bude zaměřen zejména na raný novověk.

 

Dear students,

the course History on Film, Film on History 1 starts next week (26th of September). It will took place every Wednesday between 17:20-19:45 in the Aula (assembly hall) of the Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology (Univerzitní 244/22, 2nd floor). The topic of this year is history of France.

 Tomáš Somer 

výuka - dr. Militký

Markéta Peřinová 17.9.2018

Vážení studenti,

výuka předmětů dr. Militkého začne až příští týden, tj. ve čtvrtek 27. září 2018.

Děkuji za pochopení,

M. P. 

výuka - dr. Chobot

Markéta Peřinová 17.9.2018

PhDr. Karel Chobot z důvodů služební cesty (seminář k aktuálním problémům spisové služby) zahájí výuku až 25. září 2018.

Přednášky a semináře se konají  v přednáškovém sále v přízemí budovy Státního okresního archivu, U Husova sboru 10, 771 11  Olomouc. 

Odborná praxe ve Vlastivědném muzeu v Olomouci

Karel Podolský 16.9.2018

Úvodní setkání studentů zapsaných na odbornou praxi ve VMO se uskuteční ve středu 26. září ve 14.30 hodin - sraz je na recepci muzea (nám. Republiky 5).

Karel Podolský 

Odraz hmotné kultury v muzejních sbírkách

Karel Podolský 16.9.2018

Úvodní seminář předmětu Odraz hmotné kultury v muzejních sbírkách se uskuteční ve čtvrtek 20. září - sraz všech zapsaných studentů je v 15.00 hodin na recepci olomouckého Vlastivědného muzea (nám. Republiky 5).

Za sebe i své kolegy prosím o maximální účast a o dochvilnost - z organizačních důvodů nelze na opozdilé studenty čekat.

Karel Podolský 

Muzejnictví

Karel Podolský 16.9.2018

Úvodní přednáška předmětu Muzejnictví se uskuteční ve středu 19. září ve stanoveném čase, tedy od 15.00 hodin. Prosím zapsané studenty o maximální účast na hodině a o pravidelné sledování sylabu předmětu na webových stránkách katedry.

Karel Podolský 

Výuka doc. Viktořík

Michael Viktořík 12.9.2018
Výuka doc. Michaela Viktoříka se v týdnu 17.-21.9.2018 nekoná, a sice z důvodu přípravy mezinárodní konference v Kroměříži a účasti na ní.

výuka - dr. Perutka

Markéta Peřinová 11.9.2018

Vážení studenti,

výuka předmětů dr. Perutky začne z důvodu jeho zahraničního výzkumného pobytu v Berlíně o týden později, tj. v pondělí 24. září 2018.

Děkuji vám za pochopení,

M. P. 

Kapitoly z 20. století B (Papežství v 19.-21. století), KHI/KD20B

Petr Kopecký 10.9.2018

Milé studentky a milí studenti,

omlouvám se, ale z důvodu mé účasti na konferenci bude výuka předmětu Papežství v 19.-21. století zahájena až ve středu 26. září 2018.

Děkuji a těším se na viděnou.

S pozdravem

Petr Kopecký 

Zahájení výuky v předmětech Šlechta 19.-21. století a Postmoderní historiografie

Radmila Švaříčková Slabáková 7.9.2018

Vzhledem ke kroměřížské konferenci Zrod soudobého Středoevropana se dne 20. 9. nebude konat výuka. Všichni zapsaní jsou srdečně zváni do Kroměříže, účast na konferenci je adekvátní náhradou výuky.

Těším se s vámi na viděnou v Kroměříži,

Radka Švaříčková Slabáková 

Zahájení výuky v předmětech Trendy a Nauka o pramenech III (QTD3 a QNP3)

Radmila Švaříčková Slabáková 7.9.2018

První vyučovací hodina dne 20. 9. 2018 se bude odehrávat na kroměřížském zámku, formou účasti na konferenci Zrod soudobého Středoevropana. Viz obecné aktuality katedry.

Registraci je třeba provést nejlépe do 7. 9. 2018 včetně. 

Těším se s vámi v Kroměříži na viděnou,

Radka Švaříčková Slabáková 

Seminář k dějinám raného novověku J, XDRNJ

Aneta Kubalová 28.8.2018

Milé studentky, milí studenti,

seminář k dějinám raného novověku J (XDRNJ) bude z důvodu mé pracovní cesty dne  17. 9. zrušen. Úvodní hodina se bude konat 24. 9. Informace k předmětu máte uvedeny v sylabu; v případě dotazů mě, prosím, kontaktujte emailem.

 

 Srdečně Aneta Kubalová

Zobrazené aktuality: 1 - 10 | 11 - 15
patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz